loading...

7 sinif KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (1)

1. Təsvir olunmuş xəritə sxemdə X.Kolumbun səyahət etdiyi marşurutu müəyyən edin:

 
 
 

2. Avropalılar hansı materiki Yeni Dünya adlandırırdılar?

 
 
 
 

3. Bu səyyahlar Avstraliya materikini kəşf etsələr də buranı müstəqil materik kimi yox böyük bir ada bilmişdir. Söhbət hansı səyyahlardan gedir

 
 
 
 
 
 

4. Aşağıdakı fikirlərdən hansıları səhvdir?

 
 
 
 
 

5. Cənub coğrafi qütbünə ilk gedənlər kimlər idi

 
 
 
 

6. Böyük Coğrafi Kəşflər dövrünə aid olmayan səyyahları seçin:

1.X.Kolumb                2.F.Magellan
3. C.Kuk                     4.
Vasko da Qama  5.R.Amundsen           6. M.Lazarev

 
 
 
 

7. Ən sonuncu kəşf olunmuş materik hansidir ?

 
 
 
 

8. Məşhur rus səyyahları F. Bellins-hauzen M.Lazarev hansı materikə ilk olaraq getmişdilər?

 
 
 
 

9. Hansı qədim xalqların coğrafi biliklərin inkişafında xidmətləri böyük olmuşdur?

a. Çinlilərin                b. Monqolların
c. Yunanların            d. Belarusların
e. Misirlilərin              f. İngilislərin

 
 
 
 

10. Avropalılara əvvəldən məlum olmuş torpaqları Köhnə Dünya adlandırırdılar. Bu ərazilərə hansılar aiddir?          (verilmiş ərazilərdən seçim edin)

 
 
 
 
 
 
 
 

571 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

Bu haqda nə düşünürsən?