2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Summativ qiymətləndirmə

10 sinif KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (1)

1. A və B xətti üzrə məntəqlər arasındakı məsafə neçə kilometrdir? (A 40ᵒ şm.e , B 20ᵒ c.e)

Sual 1 - 12

2. Fiziki coğrafiya elmlər sisteminə aid deyil:

Sual 2 - 12

3.

Sual 3 - 12

4.

Sual 4 - 12

5. M.Behaym düzəltdiyi qlobusu necə adlandırmışdır?

Sual 5 - 12

6.

Sual 6 - 12

7.

Sual 7 - 12

8. Yer və Günəş sisteminin yaranması haqqında olan nəzəriyyələr ümumi necə adlanır?

Sual 8 - 12

9. Yer qabığında hər 100 m dərinlikdə temperaturun təqribən 3 C artmasına  ...?...  deyilir.

Sual 9 - 12

10.

Sual 10 - 12

11. Yerin qütblərdən basıq, yəni ellipsoid formasında olduğunu söyləyən kim idi?

Sual 11 - 12

12. Hadisələrin düzgün ardıcıllıqla düzün:

1) Ay erası
2) İlkin soyuq Yerin yaranması
3) Hidrosferin yaranması
4) İkin Yer qabığının yaranması
5) Atmosferin yaranması

Sual 12 - 12


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.