2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Summativ qiymətləndirmə

7 sinif KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (2)

1. Sxemdə planaalmanın hansı üsulu təsvir edilmişdir ?
2. Aşağıda verilmiş miqyas formasını ədədi miqyasa çevirin:
3. Bakı şəhəri (500 ş.u) və ondan şərqdə yerləşən Pekin şəhərinə (1170 ş.u) qədər olan məsafə neçə kilometrdir?Qeyd: 400 paraleldə 10 -nin qiyməti 85.4 km-dir.
4. Ekvatordan müxtəlif enliklərdə yerləşən C və D məntəqələri arasındakı məsafəni hesablayın:

5. Sxemdə Bakı şəhərinin coğrafi koordinatlarını qeyd edin:

6. 1: 100 000 miqyası xətti miqyasa çevirin
7. İki qonşu horizontal arasındakı hündürlük fərqi necə adlanır ?
8. Təsvir edilmiş horizontal üçün hansı fikirlər doğrudur ?
9. Coğrafi enlik üçün verilmiş fikirlərin hansıları doğrudur ?

 

4.2 17 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

3 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın