Niyə saytdakı testlərə abunə olmalıyam?! CAVAB: Saytda olan suallardan MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarında dəfələrlə istifadə olunmuşdur. Sınaqlara qoşulmaqla imtahan nəticənizi sığortalaya bilərsiniz, seçim sizin əlinizdədir! Watsap qrupuna qoşulmaq üçün klik edin!

Summativ qiymətləndirmə

9 sinif KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (1)

1. Verilmiş xəritə-sxemdə Ön Qafqaz, Araz cavan platforması və Kiçik Qafqa tektonik zonaları müvafiq olaraq hansı rəqəmlərə uyğun gəlir:
2. Afrikada hansı  “ şahid dağlar ” yerləşir? 
3. Asiya qitəsində yerləşən platformalar hansılardır?
4. Avropanın bu hissəsi üçün buzlaq relyef formaları- moren tirələri, təpələri, troq dərələr və dik, sildırım, dərin körfəzlər (fyordlar) üstünlük təşkil edir.
Yuxarıda qeyd olunmuş əlamətlər Avropanın hansı hissəsi üçün səciyyəvidir?
5. Şimali Amerika materikində yerləşən bu ərazi üçün səciyyəvidir:
1) yaşına görə qədim dağlardır
2) materikin şərqində yerləşir
3) ən hündür zirvəsi Mitçeldir (2037m)
4) zəngin faydalı qazıntı yataqları vardır
6. Talış və Naxçıvanın dağ sistemləri hansı tektonik zonalara uyğun gəlir ?
7. Avstraliya materikinin bu hissəsi üçün dağlar üstünlük təşkil edir. Dağların ən yüksək zirvəsi hündürlüyü 2228 m -ə çatan Kostyuşko zirvəsidir. Dağlar Keyp-York yarımadasından başlayaraq Tasmaniya adasına qədər uzanır. Söhbət hansı ərazidən gedir?
8. Əjdaha, Kap, Atlas, Konqo, Kalahari, Nil, Kilimancaro, Darfur və.s coğrafi adlar hansı materikdə yerləşir?
9. Aşağıda sadalanmış coğrafi obyekt və hadisələr Afrika materikinin hansı hissəsi üçün keçərlidir?
1) Seysmik fəallıq yüksəkdir
2) Burada litosfer tavaları aralanır
3) Horst və qrabenlər üstünlük təşkil edir
4) Uznluğu 3 000 km çatan tektonik çat yerləşir
5) Efiopiya yaylası bu ərazidə yerləşir
10. Şimali Amerika materikndə yerləşməyən relyef formalarını seçin:
11. Göstərilmiş sxem hansı təsvir vasitəsidir?

12. Sxemdə işarələnmiş ərazilərə uyğun gələn coğrafi obyektləri seçin:

 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.