2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Summativ qiymətləndirmə

Böyük Summativ Qiymətləndirmə – BSQ

Birinci tədris vasitəsi üzrə 10-cu sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuş Böyük Summativ Qiymətləndirmə testi

1.
2. ,,Yer alması,, adlandırılan və müassir dövrümüzə gəlib çatan ilk qlobusu kim tərəfindən düzəldilmişdir ?
3.
4.
5.
6.
7. Ən cavan dağəmələgəlmə mərhələsi hansıdır?
8. Yer səthində temperatur + 24 0C olarsa 200 m dərinlikdə temperatur neçə dərəcə olacaqdır?
9.
10. Yer və Günəş sisteminin yaranması haqqında olan nəzəriyyələr ümumi necə adlanır?

 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.