2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Summativ qiymətləndirmə

7 sinif KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (1)

1. Təsvir olunmuş xəritə sxemdə X.Kolumbun səyahət etdiyi marşurutu müəyyən edin:
2. Avropalılar hansı materiki Yeni Dünya adlandırırdılar?
3. Bu səyyahlar Avstraliya materikini kəşf etsələr də buranı müstəqil materik kimi yox böyük bir ada bilmişdir. Söhbət hansı səyyahlardan gedir
4. Aşağıdakı fikirlərdən hansıları səhvdir?
5. Cənub coğrafi qütbünə ilk gedənlər kimlər idi
6. Böyük Coğrafi Kəşflər dövrünə aid olmayan səyyahları seçin:

1.X.Kolumb                2.F.Magellan
3. C.Kuk                     4.
Vasko da Qama  5.R.Amundsen           6. M.Lazarev
7. Ən sonuncu kəşf olunmuş materik hansidir ?
8. Məşhur rus səyyahları F. Bellins-hauzen M.Lazarev hansı materikə ilk olaraq getmişdilər?
9. Hansı qədim xalqların coğrafi biliklərin inkişafında xidmətləri böyük olmuşdur?

a. Çinlilərin                b. Monqolların
c. Yunanların            d. Belarusların
e. Misirlilərin              f. İngilislərin
10. Avropalılara əvvəldən məlum olmuş torpaqları Köhnə Dünya adlandırırdılar. Bu ərazilərə hansılar aiddir?          (verilmiş ərazilərdən seçim edin)

 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.