2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Summativ qiymətləndirmə

8 sinif KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (1)

1. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aid olmayan səyyahları seçin
2. Bu məhşur alman təbiətşünas alim …?.. And dağlarını, Orinoko, Amazon çaylarını, Kotopaxi, Çimboraso və Meksikada olan vulkanları, Mərkəzi Amerika adalarını öyrənmişdir. Sual işarəsinin yerinə hansı variant yazmalıyıq?
3.
4. Məşhur rus səyyahları F. Bellins-hauzen və M.Lazarev hansı materikə ilk olaraq getmişdilər?
5. Rekreasiya coğrafiyasının öyrəndiyi sahələrə aid etmək olar:
6. Azərbaycanın ən məhşur səyyahı olan H.Z.Şirvani ömrünün 40 ilini …???… əraziləri səyahət etməklə keçirmişdir.

a. Cənubi Amerika
b. Qrenlandiya adası
c. Şimali Afrika
d. Mərkəzi Asiya
e. Şimali Asiya
f. Hindistan
v. Berinq boğazı
g. İndoneziya
7. İqtisadi coğrafiya elm sahəsinə aid olmayanları seçin:
8. Siyasi coğrafiya hansı sahələri öyrənir?
9. Afrika materikinin öyrənilməsində xidmətləri olmuş səyyahlar:
10. Təbii tarazlığın qorunması üçün ayrı-ayrı komponentlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin öyrənilməsi coğrafiyanın hansı sahəsi məşğul olur?

 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.