loading...

7 sinif KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (3)

1. Səhv fikri tapın.
2. Yerli vaxt nəyə deyilir?
3. Günəş hansı məntəqələrdə zenitdə ola bilər?
4. 21 martda aşağıdakı məntəqələrdə Günəş şüalarının düşmə bucağını müəyyən edin:

30° c.e

70° şm.e

?

?

 

 
5. Yerdə həyat üçün əlverişli şəraitin olması ........ ilə əlaqədardır .
6.
7.
8. Daxili planetləri seçin:

 

loading...

Əzizağa Əhmədov

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

Bu haqda nə düşünürsən?