2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Summativ qiymətləndirmə

VIII SİNİF KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (5)

8-cu sinif coğrafiya fənni Vtədris vahidi üzrə onlayn kiçik summativ qiymətləndirmə

1.
2. Yağıntıların paylanmasına təsir göstərən amilləri müəyyən edin:1) Okean cərəyanları
2) Süxurların mənşəyi
3) Ərazinin mütləq hündürlüyü
4) Atmosfer təzyiqi sahələri
5) Çayların bolsulu olması
6) Meşələrin geniş sahə tutması
3. Soyuq atmosfer cəbhəsi əraziyə daxil olarsa hansı təbiət hadisələri baş verər:
  1. Havanın temperaturu yüksələr
  2. Atmosfer təzyiqi artır
  3. Hava aydın və buludsuz olar
  4. Yağıntıların miqdarı artar
  5. Güclü külək əsər
  6. Havanın temperaturu aşağı düşər
4. Siklon (I) və Antisiklona (II) uyğun gələn əlamətləri seçib qruplaşdırın:
1. Havanın enən hərəkəti, rütubətin az olması
2. Mərkəzdə yüksək, kənarda alçaq atmosfer təzyiqinin olması
3. Küləyin sürətinin mərkəzə doğru artması
4. Mərkəzdə atmosfer təzyiqinin normal atmosfer təzyiqindən az olması
5. Şimal yarımkürəsində saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində olması
6. Tropiklərdə tayfun küləklərini əmələ gətirməsi
5. Respublikamızın ərazisində ən az yağıntılar hansı əraziyə düşür?
6.
7. Musson küləklərin baş verdiyi əraziləri müəyyən edin:
8.
9. Qışda yüksək atmosfer təzyiqi sahəsində yerləşən Kara və Barens dənizlərindən hansı hava kütləsi daxil olur?

 

3.5 4 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

3 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın