Загрузка...

10 sinif KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (1)

1. A və B xətti üzrə məntəqlər arasındakı məsafə neçə kilometrdir? (A 40ᵒ şm.e , B 20ᵒ c.e)

Sual 1 - 12

2. Fiziki coğrafiya elmlər sisteminə aid deyil:

Sual 2 - 12

3.

Sual 3 - 12

4.

Sual 4 - 12

5. M.Behaym düzəltdiyi qlobusu necə adlandırmışdır?

Sual 5 - 12

6.

Sual 6 - 12

7.

Sual 7 - 12

8. Yer və Günəş sisteminin yaranması haqqında olan nəzəriyyələr ümumi necə adlanır?

Sual 8 - 12

9. Yer qabığında hər 100 m dərinlikdə temperaturun təqribən 3 C artmasına  ...?...  deyilir.

Sual 9 - 12

10.

Sual 10 - 12

11. Yerin qütblərdən basıq, yəni ellipsoid formasında olduğunu söyləyən kim idi?

Sual 11 - 12

12. Hadisələrin düzgün ardıcıllıqla düzün:

1) Ay erası
2) İlkin soyuq Yerin yaranması
3) Hidrosferin yaranması
4) İkin Yer qabığının yaranması
5) Atmosferin yaranması

Sual 12 - 12


 

Загрузка...

Əzizağa Əhmədov

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

Bu haqda nə düşünürsən?

error: