Reklam...

Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF

Test suallarına görə ZƏFƏR KURSLARIna təşəkkür edirik!

1. Fəal danışıq üzvlərini seçin.
1. dil    2. ağız boşluğu
3. dodaqlar    4. nəfəs borusu     5. səs telləri

Question 1 of 60

2. Tələffüzündə iki fərqli məqam olan söz hansıdır?

Question 2 of 60

3. Yazılışı səhv olan söz hansıdır?

Question 3 of 60

4. Birinci tərəfi cingiltili tələffüz olunan söz birləşməsini göstərin.

Question 4 of 60

5. “Hoppanmaq” sözünün fonetik təhlilindəki səhvi tapın.
1. Deyilişi ilə yazılışı arasında üç fərqli məqam var.
2. Üçhecalı sözdür, vurğu ikinci hecaya düşür.
3. Ahəng qanununa tabedir.
4. q samiti cingiltilidir, kar qarşılığı k samitidir.
5. Bir dodaqlanan, iki dodaqlanmayan sait səs vardır.
6. Sözdə iki p samiti işlənmişdir.

Question 5 of 60

6. Biri feildir:

Question 6 of 60

7. Məcazi mənada işlənmiş birləşmə hansıdır?

Question 7 of 60

8. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.
us, tanıq, çarıq, damu, ...

Question 8 of 60

9. Həm ümumişlək, həm də termin kimi işlənə bilən sözlər cərgəsini seçin.

Question 9 of 60

10. Dilimizin daxili imkanları hesabına yaranmış yeni sözlər:

Question 10 of 60

11. Uyğunsuzluğu seçin.

Question 11 of 60

12. Morfoloji yolla yaranmış sözü seçin.

Question 12 of 60

13. Başlanğıc formada verilmiş söz hansıdır?

Question 13 of 60

14. Sadə ismi göstərin:

Question 14 of 60

15. Hansı cümlədə “kitab” sözü həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi qəbul etmişdir?

Question 15 of 60

16. Frazeloji birləşmənin mənası səhv verilib

Question 16 of 60

17. Həm mənsubiyyətə görə dəyişərkən, həm də hallanarkən son saitini itirən sözləri seçin.

Question 17 of 60

18. Çoxaltma dərəcəsində olan sifəti tapın.

Question 18 of 60

19. Çoxaltma dərəcəsində verilmiş sifət olan cümlə:

Question 19 of 60

20. Feildən həm isim, həm də sifət düzəldən omonim şəkilçiləri seçin.

Question 20 of 60

21. Sayla sifətin oxşar cəhəti kimi verilə bilməz

Question 21 of 60

22. Əsl mürəkkəb saylar cərgəsi hansıdır?

Question 22 of 60

23. Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmiş cümləni tapın.

Question 23 of 60

24. Kəmiyyət fərqi yaradan numerativ sözlər seçin

Question 24 of 60

25. Həm ismi, həm də sifəti əvəz edən əvəzliklər hansıdır?

Question 25 of 60

26. Mücərrəd mənalı ismi tapın.

Question 26 of 60

27. Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır? (vergüllər buraxılmışdır)

Question 27 of 60

28. Əvəzliyin hansı məna növü əvəzliyin özünü də əvəz edir?

Question 28 of 60

29. İsimləşmiş sifəti tapın.

Question 29 of 60

30. “Mənim səndən və ondan bir xahişim var”
cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.

Question 30 of 60

31.

Question 31 of 60

32. 6524 ədədini minliklərə qədər
yuvarlaqlaşdırdıqda aşağıdakılardan hansı alınar?

Question 32 of 60

33.

Question 33 of 60

34.

Question 34 of 60

35. |x|=8 tənliyinin köklər cəmini tapın.

Question 35 of 60

36. Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarın:
6x+12y+18z

Question 36 of 60

37. Tənliyi həll edin:
6x+4=7(x+9)

Question 37 of 60

38.

Question 38 of 60

39.

Question 39 of 60

40. Perimetri 80 sm olan kvadratın sahəsini tapın.

Question 40 of 60

41.

Question 41 of 60

42.

Question 42 of 60

43. |-4,5|:|-0,9|+|-3| |2| ifadəsinin qiymətini tapın.

Question 43 of 60

44. 400 ədədi 4:3:12 nisbətində tərs mütənasib
hissələrə bölünmüşdür. Bu ədədləri tapın.

Question 44 of 60

45. 6x 4y (-3z) birhədlisinin əmsalını tapın.

Question 45 of 60

46. Qatar şəhərlər arasındakı məsafəni 60 km/saat sürətlə 4 saata gedərsə, 40 km/saat sürətlə həmin
məsafəni neçə saata gedər?

Question 46 of 60

47.

Question 47 of 60

48. Üç müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 1000 olarsa, onlardan böyüyü ən çoxu neçə ola bilər?

Question 48 of 60

49.

Question 49 of 60

50. 84 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın

Question 50 of 60

51. 1, 3, 4, 5, 5, 6 ədədlərinin medianını tapın.

Question 51 of 60

52. Tərəfləri 8 sm və 16 sm olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrini tapın.

Question 52 of 60

53. Aşağıdakı bucaqlardan neçəsi kor bucaqdır?
47°, 91°, 127°, 180°, 90°, 53°, 137°

Question 53 of 60

54.

Question 54 of 60

55. Şəkildə kubun açılışı verilib. Ştrixlənmiş hissənin sahəsi 36 sm2-dir. Kubun həcmini tapın.

Question 55 of 60

56.

Question 56 of 60

57. BD   ΔABC-nin tənbölənidir.
ABC=100° olarsa,
ABD=?

Question 57 of 60

58. Düzbucaq təpəsindən çıxan şüa onu 2:7 nisbətində iki bucağa ayırır. Alınan kiçik bucağı tapın.

Question 58 of 60

59.

Question 59 of 60

60. ∠1+ ∠2+ ∠4=220
∠3=?

Question 60 of 60


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

2 Şərhlər “Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir