Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF

Test suallarına görə ZƏFƏR KURSLARIna təşəkkür edirik!

1. Fəal danışıq üzvlərini seçin.
1. dil    2. ağız boşluğu
3. dodaqlar    4. nəfəs borusu     5. səs telləri

Sual 1 - 60

2. Tələffüzündə iki fərqli məqam olan söz hansıdır?

Sual 2 - 60

3. Yazılışı səhv olan söz hansıdır?

Sual 3 - 60

4. Birinci tərəfi cingiltili tələffüz olunan söz birləşməsini göstərin.

Sual 4 - 60

5. “Hoppanmaq” sözünün fonetik təhlilindəki səhvi tapın.
1. Deyilişi ilə yazılışı arasında üç fərqli məqam var.
2. Üçhecalı sözdür, vurğu ikinci hecaya düşür.
3. Ahəng qanununa tabedir.
4. q samiti cingiltilidir, kar qarşılığı k samitidir.
5. Bir dodaqlanan, iki dodaqlanmayan sait səs vardır.
6. Sözdə iki p samiti işlənmişdir.

Sual 5 - 60

6. Biri feildir:

Sual 6 - 60

7. Məcazi mənada işlənmiş birləşmə hansıdır?

Sual 7 - 60

8. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.
us, tanıq, çarıq, damu, ...

Sual 8 - 60

9. Həm ümumişlək, həm də termin kimi işlənə bilən sözlər cərgəsini seçin.

Sual 9 - 60

10. Dilimizin daxili imkanları hesabına yaranmış yeni sözlər:

Sual 10 - 60

11. Uyğunsuzluğu seçin.

Sual 11 - 60

12. Morfoloji yolla yaranmış sözü seçin.

Sual 12 - 60

13. Başlanğıc formada verilmiş söz hansıdır?

Sual 13 - 60

14. Sadə ismi göstərin:

Sual 14 - 60

15. Hansı cümlədə “kitab” sözü həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi qəbul etmişdir?

Sual 15 - 60

16. Frazeloji birləşmənin mənası səhv verilib

Sual 16 - 60

17. Həm mənsubiyyətə görə dəyişərkən, həm də hallanarkən son saitini itirən sözləri seçin.

Sual 17 - 60

18. Çoxaltma dərəcəsində olan sifəti tapın.

Sual 18 - 60

19. Çoxaltma dərəcəsində verilmiş sifət olan cümlə:

Sual 19 - 60

20. Feildən həm isim, həm də sifət düzəldən omonim şəkilçiləri seçin.

Sual 20 - 60

21. Sayla sifətin oxşar cəhəti kimi verilə bilməz

Sual 21 - 60

22. Əsl mürəkkəb saylar cərgəsi hansıdır?

Sual 22 - 60

23. Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmiş cümləni tapın.

Sual 23 - 60

24. Kəmiyyət fərqi yaradan numerativ sözlər seçin

Sual 24 - 60

25. Həm ismi, həm də sifəti əvəz edən əvəzliklər hansıdır?

Sual 25 - 60

26. Mücərrəd mənalı ismi tapın.

Sual 26 - 60

27. Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır? (vergüllər buraxılmışdır)

Sual 27 - 60

28. Əvəzliyin hansı məna növü əvəzliyin özünü də əvəz edir?

Sual 28 - 60

29. İsimləşmiş sifəti tapın.

Sual 29 - 60

30. “Mənim səndən və ondan bir xahişim var”
cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.

Sual 30 - 60

31.

Sual 31 - 60

32. 6524 ədədini minliklərə qədər
yuvarlaqlaşdırdıqda aşağıdakılardan hansı alınar?

Sual 32 - 60

33.

Sual 33 - 60

34.

Sual 34 - 60

35. |x|=8 tənliyinin köklər cəmini tapın.

Sual 35 - 60

36. Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarın:
6x+12y+18z

Sual 36 - 60

37. Tənliyi həll edin:
6x+4=7(x+9)

Sual 37 - 60

38.

Sual 38 - 60

39.

Sual 39 - 60

40. Perimetri 80 sm olan kvadratın sahəsini tapın.

Sual 40 - 60

41.

Sual 41 - 60

42.

Sual 42 - 60

43. |-4,5|:|-0,9|+|-3| |2| ifadəsinin qiymətini tapın.

Sual 43 - 60

44. 400 ədədi 4:3:12 nisbətində tərs mütənasib
hissələrə bölünmüşdür. Bu ədədləri tapın.

Sual 44 - 60

45. 6x 4y (-3z) birhədlisinin əmsalını tapın.

Sual 45 - 60

46. Qatar şəhərlər arasındakı məsafəni 60 km/saat sürətlə 4 saata gedərsə, 40 km/saat sürətlə həmin
məsafəni neçə saata gedər?

Sual 46 - 60

47.

Sual 47 - 60

48. Üç müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 1000 olarsa, onlardan böyüyü ən çoxu neçə ola bilər?

Sual 48 - 60

49.

Sual 49 - 60

50. 84 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın

Sual 50 - 60

51. 1, 3, 4, 5, 5, 6 ədədlərinin medianını tapın.

Sual 51 - 60

52. Tərəfləri 8 sm və 16 sm olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrini tapın.

Sual 52 - 60

53. Aşağıdakı bucaqlardan neçəsi kor bucaqdır?
47°, 91°, 127°, 180°, 90°, 53°, 137°

Sual 53 - 60

54.

Sual 54 - 60

55. Şəkildə kubun açılışı verilib. Ştrixlənmiş hissənin sahəsi 36 sm2-dir. Kubun həcmini tapın.

Sual 55 - 60

56.

Sual 56 - 60

57. BD   ΔABC-nin tənbölənidir.
ABC=100° olarsa,
ABD=?

Sual 57 - 60

58. Düzbucaq təpəsindən çıxan şüa onu 2:7 nisbətində iki bucağa ayırır. Alınan kiçik bucağı tapın.

Sual 58 - 60

59.

Sual 59 - 60

60. ∠1+ ∠2+ ∠4=220
∠3=?

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

24 thoughts on “Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF

 • Fevral 9, 2021 at 12:11
  Permalink

  bizdə cavablar çıxmadı xahiş edirəm səhifədəki problemi düzəldin

  Reply
  • May 27, 2021 at 12:12
   Permalink

   49 cu sualın cavabı səhəvdir. Nə qədər hesabladımsa, D variantı alınır. Amma, cavablarda
   C variantıdır

   Reply
  • İyun 9, 2021 at 18:07
   Permalink

   Salam. 49-cu sual səhvdir

   Reply
 • İyul 6, 2020 at 13:12
  Permalink

  60 testdən 51 düz necedir?

  Reply
 • İyun 7, 2020 at 19:45
  Permalink

  Bezi suallarda sehvlik var ve birde ingilis dilindende olsa daha yaxşı olar suallarıda zehmet olmasa birazda çetinleşdirin

  Reply
 • İyun 6, 2020 at 21:29
  Permalink

  Bəli məndə sizinlə tam razıyam.düz deyirsiz suallarda səhvlər var və bəli 49cu sualda cavab d-dir

  Reply
  • Sentyabr 5, 2020 at 00:20
   Permalink

   Düzdür 49 da cavab D-dir

   Reply
 • İyun 2, 2020 at 13:20
  Permalink

  49 və 50 ci sulların cavabları sehv verilib

  Reply
 • İyun 1, 2020 at 16:55
  Permalink

  Bezi suallarda sehvlik var

  Reply
 • May 18, 2020 at 15:20
  Permalink

  Suallara cavab yazdigim zaman suallar birdən birə itir.səbəbi nə ola bilər?🙄

  Reply
 • Mart 27, 2020 at 17:34
  Permalink

  suall sehvdi 5ci sual umumiyyetle sehvdi amma yene de tesekkur

  Reply
  • May 10, 2021 at 10:46
   Permalink

   Əgər 9 cu sinif buraxılış imtahanı bu cür olsa xüsusilə də Riyaziyyat mən maksimum bal toplayacam😁 İnşaallah asan olar və hər kəsə uğurlar

   Reply
 • Dekabr 21, 2019 at 19:11
  Permalink

  49cu suala birdə baxın zəhmət olmasa,cavab c yox D dir.

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.