2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Buraxılış imtahanları

Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF

Test suallarına görə ZƏFƏR KURSLARIna təşəkkür edirik!

1. Fəal danışıq üzvlərini seçin.
1. dil    2. ağız boşluğu
3. dodaqlar    4. nəfəs borusu     5. səs telləri

Sual 1 - 60

2. Tələffüzündə iki fərqli məqam olan söz hansıdır?

Sual 2 - 60

3. Yazılışı səhv olan söz hansıdır?

Sual 3 - 60

4. Birinci tərəfi cingiltili tələffüz olunan söz birləşməsini göstərin.

Sual 4 - 60

5. “Hoppanmaq” sözünün fonetik təhlilindəki səhvi tapın.
1. Deyilişi ilə yazılışı arasında üç fərqli məqam var.
2. Üçhecalı sözdür, vurğu ikinci hecaya düşür.
3. Ahəng qanununa tabedir.
4. q samiti cingiltilidir, kar qarşılığı k samitidir.
5. Bir dodaqlanan, iki dodaqlanmayan sait səs vardır.
6. Sözdə iki p samiti işlənmişdir.

Sual 5 - 60

6. Biri feildir:

Sual 6 - 60

7. Məcazi mənada işlənmiş birləşmə hansıdır?

Sual 7 - 60

8. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.
us, tanıq, çarıq, damu, ...

Sual 8 - 60

9. Həm ümumişlək, həm də termin kimi işlənə bilən sözlər cərgəsini seçin.

Sual 9 - 60

10. Dilimizin daxili imkanları hesabına yaranmış yeni sözlər:

Sual 10 - 60

11. Uyğunsuzluğu seçin.

Sual 11 - 60

12. Morfoloji yolla yaranmış sözü seçin.

Sual 12 - 60

13. Başlanğıc formada verilmiş söz hansıdır?

Sual 13 - 60

14. Sadə ismi göstərin:

Sual 14 - 60

15. Hansı cümlədə “kitab” sözü həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi qəbul etmişdir?

Sual 15 - 60

16. Frazeloji birləşmənin mənası səhv verilib

Sual 16 - 60

17. Həm mənsubiyyətə görə dəyişərkən, həm də hallanarkən son saitini itirən sözləri seçin.

Sual 17 - 60

18. Çoxaltma dərəcəsində olan sifəti tapın.

Sual 18 - 60

19. Çoxaltma dərəcəsində verilmiş sifət olan cümlə:

Sual 19 - 60

20. Feildən həm isim, həm də sifət düzəldən omonim şəkilçiləri seçin.

Sual 20 - 60

21. Sayla sifətin oxşar cəhəti kimi verilə bilməz

Sual 21 - 60

22. Əsl mürəkkəb saylar cərgəsi hansıdır?

Sual 22 - 60

23. Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmiş cümləni tapın.

Sual 23 - 60

24. Kəmiyyət fərqi yaradan numerativ sözlər seçin

Sual 24 - 60

25. Həm ismi, həm də sifəti əvəz edən əvəzliklər hansıdır?

Sual 25 - 60

26. Mücərrəd mənalı ismi tapın.

Sual 26 - 60

27. Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır? (vergüllər buraxılmışdır)

Sual 27 - 60

28. Əvəzliyin hansı məna növü əvəzliyin özünü də əvəz edir?

Sual 28 - 60

29. İsimləşmiş sifəti tapın.

Sual 29 - 60

30. “Mənim səndən və ondan bir xahişim var”
cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.

Sual 30 - 60

31.

Sual 31 - 60

32. 6524 ədədini minliklərə qədər
yuvarlaqlaşdırdıqda aşağıdakılardan hansı alınar?

Sual 32 - 60

33.

Sual 33 - 60

34.

Sual 34 - 60

35. |x|=8 tənliyinin köklər cəmini tapın.

Sual 35 - 60

36. Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarın:
6x+12y+18z

Sual 36 - 60

37. Tənliyi həll edin:
6x+4=7(x+9)

Sual 37 - 60

38.

Sual 38 - 60

39.

Sual 39 - 60

40. Perimetri 80 sm olan kvadratın sahəsini tapın.

Sual 40 - 60

41.

Sual 41 - 60

42.

Sual 42 - 60

43. |-4,5|:|-0,9|+|-3| |2| ifadəsinin qiymətini tapın.

Sual 43 - 60

44. 400 ədədi 4:3:12 nisbətində tərs mütənasib
hissələrə bölünmüşdür. Bu ədədləri tapın.

Sual 44 - 60

45. 6x 4y (-3z) birhədlisinin əmsalını tapın.

Sual 45 - 60

46. Qatar şəhərlər arasındakı məsafəni 60 km/saat sürətlə 4 saata gedərsə, 40 km/saat sürətlə həmin
məsafəni neçə saata gedər?

Sual 46 - 60

47.

Sual 47 - 60

48. Üç müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 1000 olarsa, onlardan böyüyü ən çoxu neçə ola bilər?

Sual 48 - 60

49.

Sual 49 - 60

50. 84 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın

Sual 50 - 60

51. 1, 3, 4, 5, 5, 6 ədədlərinin medianını tapın.

Sual 51 - 60

52. Tərəfləri 8 sm və 16 sm olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrini tapın.

Sual 52 - 60

53. Aşağıdakı bucaqlardan neçəsi kor bucaqdır?
47°, 91°, 127°, 180°, 90°, 53°, 137°

Sual 53 - 60

54.

Sual 54 - 60

55. Şəkildə kubun açılışı verilib. Ştrixlənmiş hissənin sahəsi 36 sm2-dir. Kubun həcmini tapın.

Sual 55 - 60

56.

Sual 56 - 60

57. BD   ΔABC-nin tənbölənidir.
ABC=100° olarsa,
ABD=?

Sual 57 - 60

58. Düzbucaq təpəsindən çıxan şüa onu 2:7 nisbətində iki bucağa ayırır. Alınan kiçik bucağı tapın.

Sual 58 - 60

59.

Sual 59 - 60

60. ∠1+ ∠2+ ∠4=220
∠3=?

Sual 60 - 60


 

3.8 49 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

25 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın
zara

bizdə cavablar çıxmadı xahiş edirəm səhifədəki problemi düzəldin

Emil

49 cu sualın cavabı səhəvdir. Nə qədər hesabladımsa, D variantı alınır. Amma, cavablarda
C variantıdır

Elmir

Salam. 49-cu sual səhvdir

faruk

60 testdən 51 düz necedir?

Nərgiz

Bezi suallarda sehvlik var ve birde ingilis dilindende olsa daha yaxşı olar suallarıda zehmet olmasa birazda çetinleşdirin

Arzu

Bəli məndə sizinlə tam razıyam.düz deyirsiz suallarda səhvlər var və bəli 49cu sualda cavab d-dir

Leyla

Düzdür 49 da cavab D-dir

Pünhan

49 və 50 ci sulların cavabları sehv verilib

Cemil Muradov

Bezi suallarda sehvlik var

sona

Suallara cavab yazdigim zaman suallar birdən birə itir.səbəbi nə ola bilər?🙄

Hemid

Bu elədir ancaq yazdıqlarınız qalır

Qurban

Salam adim Qurban

Nigar

Mingecevir

Nigar

ela testi

Sehane

Elaaaaa
Ĵ

Kamran

Yaxşı ki,tərtib edilib.

Gülmira

Gül

RENA

ELA

muza

suall sehvdi 5ci sual umumiyyetle sehvdi amma yene de tesekkur

Cəmil Muradov

xeyr sehv deyil

Gülnur

Əla bəyəndim amma Riyaziyyatda bildiklerimi sehv yazdigima pesmanam imtahanda bele diqqetsizlik etsem bataram🤭 her kese ugurlar. Az dilindem 30 sualdan 2 sehvim var 28 düz bu əla. Ancaq riyaziyyatdan 30 sualdan 12 sehvim var 18 düzüm var toplam 46 düz. Birde 49 cu sualda C di men hesablamisam düz çixib birde hesablayin diqqetle sehv diyenleri deyirem

Anonim

sullarda sehv var

Leyla

Əgər 9 cu sinif buraxılış imtahanı bu cür olsa xüsusilə də Riyaziyyat mən maksimum bal toplayacam😁 İnşaallah asan olar və hər kəsə uğurlar

49cu suala birdə baxın zəhmət olmasa,cavab c yox D dir.

Kenan

Bəli.razıyam