Niyə saytdakı testlərə abunə olmalıyam?! CAVAB: Saytda olan suallardan MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarında dəfələrlə istifadə olunmuşdur. Sınaqlara qoşulmaqla imtahan nəticənizi sığortalaya bilərsiniz, seçim sizin əlinizdədir! Watsap qrupuna qoşulmaq üçün klik edin!

Buraxılış imtahanları

Buraxılış imtahanı. IX SİNİF

Test sualları TQDK-nın ictimaiyətə paylaşdığı suallar əsasında hazırlanmışdır.

1. Sadə fellər cərgəsini göstərin

Sual 1 - 60

2. Sadə fellər cərgəsini göstərin

Sual 2 - 60

3. Sonundakı cingiltili samiti kar qarşılığı ilə əvəz etdikdə mənası dəyişən sözlər cərgəsini müəyyənləşdirin

Sual 3 - 60

4. Sadə say hansıdır?

Sual 4 - 60

5. Mübtədası sifətlə ifadə olunan cümlədir:

Sual 5 - 60

6. Hansı cümlədə sadə zərf var?

Sual 6 - 60

7. Biri vacib şəklində olan feildir:

Sual 7 - 60

8. Keçmiş zaman feili sifət şəkilçisi hansıdır?

Sual 8 - 60

9. İsim düzəldən şəkilçilər hansıdır?

Sual 9 - 60

10. Yanaşma əlaqəsi hansı nümunədədir?

Sual 10 - 60

11. Asılı tərəfi sifətlə ifadə olunmayan I növ təyini söz birləşməsini göstərin.

Sual 11 - 60

12. Sifətlərdən biri çoxaltma dərəcəsindədir:

Sual 12 - 60

13. “ İnsanın ürəyindən nə keçirsə, o gizlində qalmamalıdır ” cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündə işlənmişdir?

Sual 13 - 60

14. Omonimlərdən hansı həm isim, həm də sifət ola bilər?

Sual 14 - 60

15. Birində cəm şəkilçisi fərqli tələffüz edilir:

Sual 15 - 60

16. Çöldə kimsə astadan onu səsləyirdi” cümləsində əvəzliyin hansı məna növləri işlənib?

Sual 16 - 60

17. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növünə aid etmək olmaz:

Sual 17 - 60

18. Sözlərdən birində bir leksik və bir qrammatik şəkilçi var:

Sual 18 - 60

19. Xitaba aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir:

Sual 19 - 60

20. Cümlələrdən birində birgəlik qoşması (tələffüz şəklində) işlənib

Sual 20 - 60

21. Bu əhvalatın tarixi çox çəkməz” cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.

Sual 21 - 60

22. “Mürgülü quşları oyadan cavan kim idi?” cümləsində təyin nə ilə ifadə olunmuşdur?

Sual 22 - 60

23. Cümlə üzvlərinin əlavəsi haqqında biri doğrudur:

Sual 23 - 60

24. Qalib kimdirsə, haqq odur” cümləsi budaq cümlənin hansı növünə aiddir?

Sual 24 - 60

25. Mənsubiyyət şəkilçili sözün iştirakı ilə düzəlmiş mürəkkəb sifəti göstərin

Sual 25 - 60

26.

Sual 26 - 60

27. Nümunədəki fərqləndirilmiş sözlərin ardıcıl olaraq ismin hansı hallarına aid olduğunu müəyyənləşdirin.

Nə olur, bir yeni işıq ver bizə,Bizim kor yaranmış gözlərimizə.Qoyma ki, yerlərdə sürünsün bəşər,Dünyada qalmasın nə pislik, nə şər.
  1. Adlıq 2. Yiyəlik 3. Yönlük
  2. Təsirlik 5. Yerlik 6. Çıxışlıq

Sual 27 - 60

28. Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır?

Sual 28 - 60

29. Omonim frazeoloji birləşmələr hansı bənddədir?

Sual 29 - 60

30.

Sual 30 - 60

31. Doğru bərabərliyi göstərin

Sual 31 - 60

32. a+3=8  olarsa, 5a-nı tapın.

Sual 32 - 60

33.

Sual 33 - 60

34.

Sual 34 - 60

35. Ordinat oxuna nəzərən (2: 5) nöqtəsinə simmetrik olan nöqtəni tapın.

Sual 35 - 60

36.

Sual 36 - 60

37.

Sual 37 - 60

38. Perimetri 48 sm, tərəflərindən biri 9 sm olan düzbucaqlının o biri tərəfini tapın.

Sual 38 - 60

39.

Sual 39 - 60

40. Düz bucağın təpəsindən çıxan şüa onu iki bucağa ayırır. Bucaqlardan biri 30° olarsa, digər bucağı tapın

Sual 40 - 60

41. 6,3 : 3 - 2,2:2 ifadəsinin qiymətini  tapın.

Sual 41 - 60

42. Radiusu 6 sm olan dairənin sahəsini tapın.

Sual 42 - 60

43.

Sual 43 - 60

44.

Sual 44 - 60

45.

Sual 45 - 60

46. Aygünün 8 manat pulu var. O, pulunun 50%-nə bir kitab aldı. Bu kitab neçə manatdır?

Sual 46 - 60

47.

Sual 47 - 60

48.

Sual 48 - 60

49. 2-yə və 5-ə bölünən ədədi göstərin

Sual 49 - 60

50. Radiusu 7,5 sm olan dairənin diametrini tapın

Sual 50 - 60

51.  

Sual 51 - 60

52. ƏKOB(72; 99) × ƏBOB(72; 99)-u hesablayın.

Sual 52 - 60

53. Açıq bucaq iki şüa ilə 4:5:9 nisbətində bucaqlara ayrılmışdır. Orta bucağın dərəcə ölçüsünü tapın.

Sual 53 - 60

54. Koordinat müstəvisində absisi –4-ə bərabər olan nöqtələr harada yerləşirlər?

Sual 54 - 60

55.

Sual 55 - 60

56.

Sual 56 - 60

57. 3 + 7 + 11 + ... 35  cəmini tapın.

Sual 57 - 60

58.

Sual 58 - 60

59. Tərəfləri 7 sm, 8 sm və 9 sm olan üçbucağın böyük tərəfi qarşısındakı bucağının kosinusunu tapın.

Sual 59 - 60

60.

Sual 60 - 60


 

4.4 10 votes
İmtahan reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

10 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın
Alov Agayev

cox rahat testlerdi cox gozel sehvim olmadi ozumu sinadim 🙂 ugurlar her kese buraxilis imtahaninda!

İlahə

12 ci sual səfdir sifətin çoxaltma dərəcəsi kimi balaca götürülüb düzgün cavab?balaca adi dərəcədədi

Nuşirevan

15 , 22 ,27 bunlar da səhvdi.

muza

17ci sual 5ci sual tamamile sehv

muza

suallar cox sehvdi cumlenin meqsedine gore novune adliq cumle aid deyil birde her kes sifet yox evezlikdi

muza

yawsi

Aişə

Cavabları necə öyrənirik?

17 ci sual sehv di onunla beraber bir nece sual sehvdi woka duwdum ki nece sef ola biler.variantlarda (bezilerinde) duzgun cvb verilmeyib. Meselen hallarda

Asan suallardi hemdee

Hansı suallar səhvdir?