2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Dövlət QulluğuİnformatikaMagistr

Magistratura və Dövlət qulluğu. İNFORMATİKA SINAQ İMTAHANI

  • Kateqoriyasız
 

Sual 1 - 20

Kateqoriyasız

1.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.
A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Alqoritmin xassəsi deyil:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

İNFORMATİKA SINAQ İMTAHANI  Magistr OL Tədris Mərkəzi