2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Kurikulum

Yeni KURİKULUM Testləri – 2016

Müəllimlərin İşə Qəbuluna hazırlaşan namizədlər üçün çox faydalı yeni KURİKULUM testləri.

  • METODİKA
 

Sual 1 - 12

METODİKA

1.
Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 12

Sual 2 - 12

2.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 12

Sual 3 - 12

3.
İş vərəqi hazırlanarkən nəzərə alınmır:

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 12

Sual 4 - 12

4. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 12

Sual 5 - 12

5.
Hansı sətirdə fəal təlimə aid olan xüsusiyyətlər sadalanıb?

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 12

Sual 6 - 12

6.
Biri mikro idraki bacarıq deyil.
A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 12

Sual 7 - 12

7.
Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aid olmayanları seçin:

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 12

Sual 8 - 12

8. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması
2. Siyasi və sosial kompetensiyalar
3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid
4. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 12

Sual 9 - 12

9.
Tədris vahidlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 12

Sual 10 - 12

10.
Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 12

Sual 11 - 12

11. Əgər şagid I yarımillikdə “5”, II yarımillikdə “4” qiymət alarsa ona illik qiymət neçə yazılmalıdır?
A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 12

Sual 12 - 12

12.
Təfəkkür növlərinin ierarxiyası necədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 12


 

0 0 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

4 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın