Загрузка...

MİQ və DQ-yə hazırlaşan Azərbaycan dili müəllimləri üçün

MİQ və DQ-yə hazırlaşan Azərbaycan dili müəllimləri üçün online sınaq imtahanı

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.
Əminə xala
Oğlum mənim daha taqətim qalmayıb dedi görəsən getməyə bilərəmmi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Soyuqdan ayaqları donmuşdu” cümləsinin sintaktik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Biri mürəkkəb cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. “Kamili dostlarını axtaran gördüm cüməsinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Orfoqrafik baxımdan məntiqi ardıcıllığı davam etdirin.

uvertura, qalareya, kinoprodüsser ......

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş söz təyindir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Yönlük hal, yön və ya istiqamət bildirir.

Bu qaydaya uyğun gəlməyən yönlük hallı söz hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Biri feildən düzəlmiş isimdən düzəlməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Verilmiş cümlələrdən birini iki müxtəlif formada təhlil etmək olar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Nümunədə obrazlılıq göstəricisinin tam sırasını göstərin.

Məhəbbətdir yerin-göyün dirəyi,
Məhəbbət edənin yanar çırağı.  
(Xətai)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Biri xəbər budaq cümləsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. “Ha” ədatı hansı cümlədə qüvvətləndiricidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Adlıq hallı sözə qoşulan qoşmalar hansı cümlələrdədir?
1. Bu gün keçirdiyimiz sınaq mövzu üzrədir.
2. Onun barəsində xəbər gələndə heç kəs məncəhəyəcanlanmadı.
3. Bu işə sənintək can yandıran olmadı.
4. Məktəbəqədər hazırlıq yenidən başlandı.
5. Dağlar bizi qarşıladı güllə, çiçəklə.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Feilərdən birində zaman şəkilçisinin tələffüz şəkli yanlış verilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. “Həyatının bu anları onu hər kəsdən: ən əzi doğmalarından, canından çox sevdiyi övladlarından da soyutmuşdu” cümləsindəki həmcins üzvlərə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Verilmiş nümunədə əvəzliyin hansı növü işlənmişdir?
Mən fəqirə əmr qılmışdı siyasət etməyə,
Saxlayan məzlumu zalimdən o dəm qəffarə bax!
(M.P.Vaqif)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Düzəltmə sayla başlayan cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Biri çoxaltma dərəcəsində deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Hansı cümlədə qeyri-müəyyən yiyəlik hallı isim işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Hansı cümlədə təyin işlənməyib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 


Sualların müəllifi: Natiq Vahidov
izahlara baxmaq

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

2 thoughts on “MİQ və DQ-yə hazırlaşan Azərbaycan dili müəllimləri üçün

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !