loading...

Böyük summativ qiymətləndirmə. VI SINIF

Sinif:                                   …………………
Fənn:                                  Coğrafiya
Müəllim:                              F.Sənan
Qiymətləndirmə növü;        Böyük summativ
Tarix:                                  ………………….

1.Materiklərə uyğun gələn vulkanları qruplaşdırın

2.Azərbaycan Respublikasının  şimal-qərbdə həmsərhəd oldugu bu dövlət hansıdır?

A)İran    B) Türkiyə   C)Rusiya   D) Ermənistan   E)Gürcüstan

3. Daimi yaşayan əhali yoxdur
   Pinqivinlərin vətənidir
    Səthi buzla örtülüdür
Yuxarıda göstərilən şərtlər hansı materikə aiddir ?  …………….


4.Xəritədən istifadə edərək aşağıda adları verilən dövlətlərin əhalisini sitayiş etdikləri dinə uyğun olaraq cədvəldə yerləşdirin.

Rusiya ,Misir ,Monqolustan ,Nepal,Liviya,Kamboca,İtaliya, Vyetnam,Türkiyə,Kanada        
         
5.Dünyanın siyasi xəritəsindən istifadə etməklə rənglə verilmiş dövlətlərin adını qeyd edin.

6.Diaqramda materiklər sahələrinə müvafiq olaraq göstərilmişdir.

 
7.Doğru variantları qeyd edin

 
9.Zəlzələyə aid terminləri seçib yazın :
Krater,hiposentr,lava,episentr,rixter şkalası,maqma,litosfer,mantiya,qeyzer
 
……………………………………………………………………………………
 
10.Hazırda Yer kürəsində neçə seysmik qurşaq var və hansılardır? 
 
…………………………………………………………………………………….
 
11.Əlverişli coğrafi mövqe dedikdə nə başa düşürsünüz?
Fikrinizi 5-6 cümlə ilə ifadə edin 
 
……………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………
 
3. 515 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Əziz istifadəçi, sayta yardım etmək istəyirsinizsə saytdakı reklamlara klik edin !. Bununla siz saytın daimi olmasına öz töhfənzi vermiş olursunuz...

Bu haqda nə düşünürsən?