Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi
Bu istifadəçi hesabı statusu İcazə verildi
Bu istifadəçi heç bir şərh yazmayıb.