MİQ imtahanlarına hazırlaşanlar üçün mükəmməl bir saytdır. Abunəlik almaqla imtahan nəticənizi yaxşılaşdıra bilərsiniz.  Vatsap qrupu: QOŞUL
Kurikulum

PEDAQOGİKA. Müəllimlər üçün test

Bu testlər Əbili Paşayev adlı istifadəçimiz tərəfindən bizə göndərilmişdir.

  • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 20

PEDAQOGİKA

1.
Pedaqogika ………… haqqında elmdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.
Elmi pedaqogikanın banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.
«Böyük didaktika» əsəri nə vaxt yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.
Yunanca «pedaqogika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.
«Böyük didaktika» əsərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6.
Elmi pedaqogikanın yaranması neçənci əsrə təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Pedaqogikanın əsas anlayışı olan bəndi seçin:1) təlim  2) bilik  3) tərbiyə  4) tədris  5) təhsil  6) məktəb
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.
Pedaqogikanın predmetinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.
Pedaqogikanın əsas anlayışları bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.
Bunlardan hansı tarixi, ictimai və sinfi xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.
Bunlardan biri pedaqogikanın bölməsi deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.
Pedaqogikanı digər elmlərdən fərqləndirən nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, pedaqoji eksperiment göstərilən bəndlərdən hansına aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14.
Uşaqların yaş dövrünün ilk təsnifatını kim vermişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən obyektiv amillər hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.
Bu sənədlərdən biri təhsilin məzmununu özündə əks etdirmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.
Bunlardan hansı bilavasitə təlimin vəzifəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün cərgəsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin:1) təhsilləndirici,  2) tərbiyələndirici,  3) qiymətləndirici,  4) tələbatyaradıcı,  5)inkişafetdirici  6) yaradıcı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.
Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmət edən üsullar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

4 9 votes
İmtahan reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

1 Şərh
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın
rc

Suallların cavabına niyə baxmaq olar????