Müəllimlərin İşə Qəbulu və Diaqnostik Qiymətləndirmə. KURİKULUM

Müəllimlərin işə Qəbulu vı Diaqnostik Qiymətləndirmə imtahanına hazırlaşanla üçün KURİKULUM test nümunələri.

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 20

KURİKULUM

1. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik,bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.
Verilənlərdən hansı məzmun standartına nə aiddir.

A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. TƏLİM ÜSULLARINI (texnikalarını ) SEÇİN1) Akvarium   2) Böyük qrupga iş    3) Çarpaz müzakirə (debat)
4) Fərdi iş      5) Kublaşdırma          6) Tədqiqat işi
A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. QRUP İŞİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN DAVRANIŞ ASPEKTLƏRİNDƏN BİRİ YANLIŞDIR.
A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.
Biri fasilitasiya qaydalarını pozur.

A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6.
Motivasiyanın yaradılması yollarından biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.
Məzmun xətti nədir ?

A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSİ REALLAŞDIRMAQ OLAR?
A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.
Didaktik prinsipə aid olmayan variantı göstər

A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nə müəyyən olunmalıdır?
A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.
Təhsilalanların mənəvi tərbiyəsində əsas metot

A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Fasilitasiya prosesinin xüsusiyyəti nədir?
A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13.
Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14.
Verilənlərdən hansı açıq sualdır?

A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Məktəbdaxili qiymətləndirmə nəyə yönəlməlidir?1)İlkin səviyyənin müəyyənləşdirilməsinə.
2)Müəllimin fəaliyyətini şagirdlərin tələbatına uyğunluğunu araşdırmağa(Müəllim necə öyrədir?)
3)İnkişafın davamlılığına(necə öyrənir?)
4)Əldə olunan nəticələrin müəyyən olunmasına(Nəyi öyrəndi?)
5)Cəmiyyəti inteqrasiya prosesinə.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Beyin həmləsi zamanı yaranan ptoblemləri seçin:1.vaxtın uzanması
2.şagirdlərdə mövzu ilə bağlı məlumatın qıtlığı.
3.məlumatın çoxluğu
4.müəllimin generator tolu üçün lazımi qabiliyyətinin olmaması.
A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.
Auksion dərsin hansı mərhələsində aparılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Psixomotor nədir?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Fəal təlim əsaslanır:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.
Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir ?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

 

tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

One thought on “Müəllimlərin İşə Qəbulu və Diaqnostik Qiymətləndirmə. KURİKULUM

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.