Загрузка...

İbtidai Sinif müəllimləri üçün sınaq imtahanı (2)

Test imtahanlarına hazırlaşanlar bu testlərdən faydalana bilərlər.
© İ.İsmayilov. Riyaziyyat və intellekt                                                                                                                                                                                       Bakı: Müntərcim,2006 – 

 • İBTİDAİ
 

Sual 1 - 25

İBTİDAİ

1.
Bir tоpdа 495 mаnаtlıq, о biri tоpdа 405 mаnаtlıq еyni cür pаrçаlаr vаr. Bu iki tоp pаrçаdаn 20 uşаğа hər birinə 2 m pаrçа sərf оlunmаqlа kоstyum tikilməlidir. Hər tоpdа neçə mеtr pаrçа vаr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2.
İki оtаqdа 70 nəfər vаrdı. Birinci оtаqdаn 20, ikinci оtаqdаn 16 nəfər çıхdıqdаn sоnrа оtаqlаrdа bərаbər sаydа аdаm qаldı. Əvvəlcə hər оtаqdа neçə nəfər vаrdı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3.
АNА, АTА, TАM, MАY, SАY sözlərindən hərəsi аşаğıdаkı ədədlərdən birini göstərir. АTА sözü bunlаrdаn hаnsıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4.
Ədədin yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmi 5 vаhid аzаldıb, оnluq mərtəbəsindəki rəqəmi 4 vаhid аrtırsаq, ədəd nеcə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5.
 38(4847 + 3697) : 48 – 12350 : 95

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6.
Mоtоrlu qаyıq 2 sааt 28 km/sааt sürətlə, 1 sааt isə bundаn 14 km/sааt аrtıq sürətlə üzdü. Qаyıq cəmi neçə km üzdü?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7.
Hаnsı yаzılış dоğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8.
Tənliyi həll еdin: (12156 – 4176) : х = 228

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9.
İki şəhər аrаsındаkı məsаfə 315 km-dir. Bu şəhərlərdən еyni zаmаndа qаrşı-qаrşıyа hərəkət еdən 2 аvtоbus 3 sааtdаn sоnrа görüşdü. Аvtоbuslаrdаn birinin sürəti 55 km/sааt оlursа, ikinci аvоbusun sürətini tаpın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10.
Tənliyi həll еdin:420 : (94 – х) = 7

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11.
İndi ахşаm sааt 6-dır. Sutkаnın kеçən hissəsi qаlаn hissəsindən neçə sааt çохdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12.
Yеddi yüz yеddi milyоn yеtmiş min yеtmiş yеddi” ədədinin yаzılışı hаnsıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13.
Kvаdrаtın sаhəsi 25 dm²-dir. Оnun tərəfinin uzunluğunu 3 dm аzаltdılаr. Аlınаn kvаdrаtın sаhəsini tаpın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14.
Əzizə nənə 2000-ci ildə 25-ci dəfə özünün аd gününü qеyd еtdi. Əzizə nənə neçənci ildə аnаdаn оlmuşdur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15.
Аrif 8 qələm аlаrsа, 4 qəpiyi çаtışmаz, 7 qələm аlаrsа, 6 qəpiyi аrtıq qаlаr. Qələmin qiymətini tаpın?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16. Ədədin sаğınа üç sıfır yаzıb sоnrа оnu 2-yə böldülər.Əvvəlki ədəd nеcə dəyişdi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17. 75 m-lik pаrçаnı 5 m-lik hissələrə аyırmаq üçün оnu neçə yеrdən kəsmək lаzımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18.
Bölən 438, qismət 5, qаlıq 100-dür.
Bölünənin tаpın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19.
Ədədin yаrısının bеşdə biri 10-dur. Bu ədədi tаpın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20.
İki şəhərdən еyni zаmаndа qаrşı-qаrşıyа sürətləri 10 km/sааt və 12 km/sааt оlаn iki vеlоsipеdçi yоlа düşdü. Оnlаr 5 sааtdаn sоnrа görüşdülər. Şəhərlər аrаsındаkı məsаfə nə qədərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21. Rəqəmləri müхtəlif оlаn ən böyük və ən kiçik dördrəqəmli ədədlərin fərqindən hаnsı ədədi
çıхmаq lаzımdır ki, аlınаn fərq ən kiçik dördrəqəmli ədədə bərаbər оlsun?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22. Аrаlаrındаkı məsаfə 80 km А və B şəhərlərindən еyni vахtdа və еyni istiqаmətdə iki аvtоmоbil yоlа düşdü. Birinci аvtоmоbil 2 sааtdа 160 km, ikinci аvtоmоbil 3 sааtdа 192 km yоl gеdir. Neçə sааtdаn sоnrа birinci аvtоmоbil ikinci аvtоmоbilə çаtаr?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23. 2, 5, 8, 0 rəqəmlərindən istifаdə еtməklə, rəqəmləri təkrаrlаmаmаq şərti ilə ən böyük və ən kiçik dördrəqəmli ədədlərin cəmini tаpın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24. Dolu qаblа birlikdə bаlın kütləsi 10 kq-dır. Bаlın dörddə birini götürdükdən sоnrа qаlаn bаl qаblа birlikdə 8 kq оldu. Əvvəlcə qаbdа neçə kq bаl vаr idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25. Cеyhun ilə Аqşinin yаşlаrının cəmi 3 il əvvəl 40 idi. İndi Cеyhunun 20 yаşı vаrsа, Аqşinin 1 il sоnrа neçə yаşı оlаcаq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 25


 

I HİSSƏ

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

98 Şərhlər “İbtidai Sinif müəllimləri üçün sınaq imtahanı (2)

 • İyul 23, 2017 at 2:24 axşam
  Permalink

  xahis edirem deyesiz ibtidai sinif ise qebula basqa hardan hazirlasa bilerem

  Cavab yaz
 • İyun 24, 2017 at 6:40 səhər
  Permalink

  salam zehmet olmasa 3 suali izah ederdinizde mene

  Cavab yaz
 • Aprel 19, 2017 at 12:24 axşam
  Permalink

  salam goresen yeni 2017 dq-dan kecen var?bilen varsa yadinda qalan suallardan yazsin xahis edirem

  Cavab yaz
 • Aprel 10, 2017 at 3:34 axşam
  Permalink

  Bu testde 24cu testi izah ede bilersiz?

  Cavab yaz
  • Aprel 11, 2017 at 6:29 axşam
   Permalink

   Gence ,Wemkir muellimleri—- ibtidai sinifde elave saat aparanlar, xahiw edirem yazardiz siz heyat bikgisi ,texnologiya,tesviri incesenet ,musiqi fenlerindenmi imtahan verdiz , yoxsa ana dili ve riyaziyyat fenlerindenmi zehmet olmasa yazardiz

   Cavab yaz
   • Aprel 21, 2017 at 12:40 axşam
    Permalink

    Azərbaycan dili və riyaziyyat fənlərindən suallar düşür

    Cavab yaz
    • Aprel 26, 2017 at 1:44 axşam
     Permalink

     cox sag olun – cavabladiginiza gore

     Cavab yaz
    • Aprel 26, 2017 at 1:46 axşam
     Permalink

     Sevil muellime cox sag olun – cavab verdiyiniz ucun.

     Cavab yaz
 • Aprel 10, 2017 at 1:23 axşam
  Permalink

  Rus bolmesinin suallarini harda oxumaq olar?

  Cavab yaz
 • Aprel 5, 2017 at 3:36 axşam
  Permalink

  Salam. Xahiş edirəm mənə İbtidai sinif müəllimləri üçün 240 sualdan ibarət testi tapmaqda kömək edin((. 2017-ci il.

  Cavab yaz
 • Aprel 2, 2017 at 9:55 səhər
  Permalink

  salam.bilen varsa mene deyerdiniz.ibtidai sinif muellimlyem ixtisas artirmaq isteyirem.ele bir yol varmi? evveller qiyabi olurdu.indi men bilen yerde yoxdu.nese mumkundurmu?

  Cavab yaz
  • Mart 29, 2017 at 6:32 axşam
   Permalink

   Salam bunu məntiqlə götürdüm mən? . Saat 6dan əvvəli səhər 6ya kimi, günün yarısı edir o da 12 saatdır

   Cavab yaz
  • Mart 29, 2017 at 7:29 axşam
   Permalink

   Mən belə götürdüm, deməli gecə saat 12-dən səhər 6-a qədər 6 saat, 6-dan günorta 12-ə qədər 6 saat, günorta 12-dən axşam 6-a qədərdə 6 saat, demək 6+6+6=18, sutka 24 saatdır, 6 saat qalır, 18-6=12, deməli sutkanın keçən hissəsi qalan hissəsindən 12 saat çoxdur 😀

   Cavab yaz
  • Mart 30, 2017 at 5:45 səhər
   Permalink

   Sutka 24 saatdir.axwam saat 6-idirsa,gece 12 tamamda qurtarir yeni sutka bawlayir.qalan hisseni tapmaq ucun12-6=6(qalan hisse).24 sutka-6=18saat(kecib) 18-6=12saat(dogru cavab) diqqetli oxusaniz cox asandir

   Cavab yaz
 • Mart 29, 2017 at 2:52 axşam
  Permalink

  Salam zəhmət olmazsa 24 cü sualın açıqlamasını verərdizda çoox xahiş

  Cavab yaz
  • Mart 29, 2017 at 5:24 axşam
   Permalink

   24-ü mən belə tapdım, 10-1/4x=8 x=8. 😀

   Cavab yaz
   • Mart 29, 2017 at 7:42 axşam
    Permalink

    Qabla bal birlikdə 10kq-dır, balın 1/4-ni götürürük, balı bilmədiyimiz üçün 1/4 x götürürük və bal qabla birlikdə 8 kq olur.
    Bilmirəm bəlkə mən nəyisə səhv yazdım, amma düz alındı cavab, dəqiq bilən varsa yazsın, mən belə tapdım 😀 🙁

    Cavab yaz
    • Aprel 2, 2017 at 11:16 səhər
     Permalink

     qabla birlikde sekkiz kq olmur. 1/4-ini goturdukde 8kq olursa demeli hemin hisse 2kq olur. demeli balin umumi cekisi 8kq olur

     Cavab yaz
    • Aprel 9, 2017 at 2:38 axşam
     Permalink

     Qabla birlikde bal 10 kq dir goturulen balin 1/4 dirse onda qabla balin kutlesi 8 kq olmur?qabin kutlesi 2 kq balin kutlesi ise 6kq olmali deyil?

     Cavab yaz
 • Mart 28, 2017 at 1:01 axşam
  Permalink

  xanim. dediyim kimi bu drektorun elinde olan bir seydi. o siyahi ile istirak edecek muellimlerin adini verir. bu il artiq bakida ve rayonlarda diaqnostik qiymetlendirme sona catib. gelen ilin dekabr yanvar aylarinda istirak ede bilersiz. sadece olaraq bilin ki eyer sizin ders dediyiviz rayon diaqnostik qiymetlendirmeye daxil edilib ya yox. cunki bezi rayonlara hele samil edilmiyib

  Cavab yaz
 • Mart 28, 2017 at 7:57 səhər
  Permalink

  salam xanım necə üstünə düşdünüz mənidə məlumatlandırsanız minnətdar olaram. zəhmət olmasa. mənim 14 il stajım 3 il bundn qabaq yeni qaçqın qəsəbəsinə köçdüyümə görə işimi yaxına dəyişdim indi dq buraxmırlar necə edim işimi itirmək istəmirəm

  Cavab yaz
 • Mart 27, 2017 at 4:09 axşam
  Permalink

  imtahana geden uellimlerden .Deye bilersizmi ibtidai sinfe aid olan suallarmi dusur ,yoxsa cetin

  Cavab yaz
 • Mart 27, 2017 at 11:11 səhər
  Permalink

  salam . men 2015 ci ilde muddetli muqavile ile ise qebul olmusam. sadece 0.9 balla daimiye kece bilmedim. . bir illik muqavilem analiq mezuniyyetine gore 3 il uzadildi. ve bu il meni diaqnostik qiymetlendirmeye cagrildim ve 50 bal topladim. orada bu cur muqavile ile isleyib istirak eden cox idi. sadece bu drektordan asilidir ki sizi gondersin. qanunla mezuniyyetde olanlar da daxil olmaqla muqavile ile isliyenler istirak ede bilerler.
  imtahansiz isliyenlerin tam eleyhineyem. aylarca oxuyanlarin haqqina girmekdi bu. heqiqeten kimler layiqdirse onlar kecmelidir.

  Cavab yaz
  • Aprel 6, 2017 at 3:09 axşam
   Permalink

   Salam xanim mende 1il idi muqavike ile isleyirdim ama ikinci ili analig mezuniyyetine cixanda artig qoymadilar islemeye dediler bir il isleye bilerden muqavileynen ama esiddiyime gire 5 il islemek olur

   Cavab yaz
 • Mart 27, 2017 at 8:32 səhər
  Permalink

  salam .kimsa mana deya bilarmi birinci sinifa gabul kodunu itirmisam bunu yenisi ila neca avaz eda bilaram.cox xahis ediram mana bu barada malumat verin.

  Cavab yaz
 • Mart 26, 2017 at 10:23 səhər
  Permalink

  Birde Gunay xanm bundan onceki dq.imtahandan kecen muellimlerden coxu muqavile ile iwleyen muellimler olub amma niyese bu imtahanda icaze verilmir muddetli muqavile ile iwleyen muellimlere.siz hansi rayondansinizsa yerli tehsil wobesine muraciet ede bilersiz

  Cavab yaz
  • Mart 26, 2017 at 10:29 səhər
   Permalink

   Günay xanım mənim başa düşmədiyim bir şey var, əyər siz müqaviləylə işləyirsinizsə, müaqvilə bitəcəkdə yəni dərs ilinin sonunda, onda DQ-ya getməyiniz nə mənası var ki?

   Cavab yaz
   • Mart 26, 2017 at 10:30 səhər
    Permalink

    Aprel sonra mayda məktəb bitirdə

    Cavab yaz
   • Mart 26, 2017 at 10:42 səhər
    Permalink

    Men bu il de iwe qebul imtahanina gedecem,eyer kece bilmesem muqavilem yene yeni ders ilinde tezelenecek,ona gore getmek isteyirem,

    Cavab yaz
    • Mart 26, 2017 at 10:54 səhər
     Permalink

     men birce şeyi bilirem ki 5 il müqavile baqlamaqa qanun yol vermir

     Cavab yaz
  • Mart 26, 2017 at 10:56 səhər
   Permalink

   ona göre icaze verilmir ki,tedris ilinin bitmeyine az müddet qalib

   Cavab yaz
 • Mart 26, 2017 at 8:53 səhər
  Permalink

  Salam Admin bey.Ibtidaiye aid diger fenlerden de testler paylawsayidiniz cox yaxwi olardi

  Cavab yaz
  • Mart 26, 2017 at 10:15 səhər
   Permalink

   Salam gunay xanim siz onda qeyri qanuni iwlemiw kimi olursuz yeni sizi nazirlik yox,rayon tehsil wobesi maliyelewdirir.eger imtahandan kecmemisinizse siz nece iwleye bilersiz muqavileyle buil hazrlawn imtahan verin.oki qaldi imtahandan kecen muellimde olsa eger muddetli muqavile ile iwleyirse imtahana duwmur buda yeqin buil cixib cunki sizin kimi iwleyen bir iki taniwim var hec biri imtahanda iwtrak etmeyecek.onlarada izah bucur olunurki muddetli muqavile ile iwleyirsiz.

   Cavab yaz
 • Mart 26, 2017 at 4:47 səhər
  Permalink

  i22-ci meselenin helli 160/2=80 km/saat 1-ci avtomobilin sureti 190/3=64 km/saat 2-ci avtomobilin sureti 80-64=16 km/saat avtomobillerin suret ferqi avtomobiller arasindaki mesafe 80 km-dir 80/16=5 saat 1-ci avtomobilin 2-ci avtomobile catdigi vaxt CAVAB;5 saat

  Cavab yaz
  • Mart 26, 2017 at 10:32 səhər
   Permalink

   Bunu məndə belə həll etmişdim sadece 80-16 çıxanda 18 yazmışdım düz alınmamışdı sonra hesabladım, çox təşəkkür edirəm bu məsələ üçün və digər məsələ üçündə 🙂

   Cavab yaz
 • Mart 26, 2017 at 4:06 səhər
  Permalink

  saiam 1-ci meselenin helli 495+405=900manat (2top parcanin birlikde qiymeti) 20*2=40metr (parcanin metri) 900/40=22.5manat (1 metr parcanin qiymeti) 495/22.5=22metr (1-ci topda olan parcanin metri) 405/22.5=18metr (2-ci topda olan parcanin metri) cavab;22, 18 .

  Cavab yaz
 • Mart 25, 2017 at 8:59 axşam
  Permalink

  Gunay xanim siz muddetli muqavileyle iwleyirsiz?yoxsa muddetsiz.muddetsiz muqavile ile iwleyenler duwur diaq.imtahana

  Cavab yaz
  • Mart 26, 2017 at 8:05 səhər
   Permalink

   Salam xanım.Men 5 illik müqavile ile iwleyirem.Artıq 3- cü ilimdi iwlemeyimin,her il müqavilem yenilenib yeniden baqlanır.Xahiw edirem bu müddetli-müddetsiz müqavile baqlı anlayıwınız varsa mene de bawa salın de.Eslinde 11 il daimi müellim kimi iwlemiwem.Sonradan müeyyen sebeblerden iwden çıdım,indi dediyim kimi müqavile ile iwleyirem

   Cavab yaz
   • Mart 26, 2017 at 8:09 səhər
    Permalink

    5 il işlemisizse müddetsiz müqavile ile işşleye bilersiz

    Cavab yaz
    • Mart 26, 2017 at 8:34 səhər
     Permalink

     Menim 11 iwledikden sonra iwden cixmaqimin 3 ili tamam olduqu ucun men muddetsiz muqavile ile iwe goturule bilmedim.Nazirlikden mene bildirdiler ki,daimi iwle temin olunmaqim ucun gerek iwden cixmaqimin 3 ili tamam olmayaydi,eyer 3 il tamam oldusa onda muddetli muqavile ile iwleye bilerem,ancaq iwe qebul imtahanindan sonra daimi muellim kimi iwle temin oluna bilerem

     Cavab yaz
   • Sentyabr 22, 2017 at 6:20 axşam
    Permalink

    Salam. Gunay xanım. Men de. 15 ıl ıslemısem. 2 ıldu. Isden oz erızem ıle. Cıxmısam. Mueyyen sebebe. Gore. Yenıden ıse qebul olmaq ısteyıtem. Amma. Men. Ise qebul ımtahanından. Kecmwlıyem

    Cavab yaz
 • Mart 25, 2017 at 6:25 axşam
  Permalink

  Mənim keçən imtahandakı səhifəmə gəlib ki, “Siz imtahandan uğurla keçmisiniz və ərizəniz təsdiq olunub”. Başa düşmədim niyə belə yazılıb. Tez-tez səhifəmi yoxlayırdım. Belə cümlə yox idi. Yeni gəlib. Bilən varsa mənə məlumat verərdiniz xahiş edirəm.

  Cavab yaz
 • Mart 25, 2017 at 6:15 axşam
  Permalink

  Keçən il işə qəbul imtahanı verənlərdən xahiş edirəm yazardınız sizin səhifəniz açılan kimi nə yazılıb?

  Cavab yaz
  • Mart 26, 2017 at 7:07 səhər
   Permalink

   mence boş şeylerdi.mene de gelib.menasizdir

   Cavab yaz
 • Mart 24, 2017 at 9:28 axşam
  Permalink

  xahis edirem 1-ci meseleni mene izah edin

  Cavab yaz
 • Mart 24, 2017 at 5:27 axşam
  Permalink

  Təşəkkür edirəm köməyiniz üçün, mən başa düşmürəm əyər imtahanda kalkulyator verilirsə onda niyə misal salırlar testlərə anlamıram :((
  Hə birdə müəllimlər miq.edu.az saytına girin işə sənəd qəbulunun vaxtı gəlib, kim baxıb??

  Cavab yaz
  • Mart 24, 2017 at 8:20 axşam
   Permalink

   Salam.beli ise qebulun vaxti gelib.men girib baxmisam

   Cavab yaz
   • Mart 25, 2017 at 6:41 axşam
    Permalink

    Şaiq1977 Xanım siz keçən il imtahan vermişdiniz?

    Cavab yaz
  • Mart 25, 2017 at 6:13 axşam
   Permalink

   Salam Jelena xanım. Siz keçən il imtahan vermısdiniz səhv etmirəmsə. Xahiş edirəm cavablandırardınız. Sizin səhifənizdə nə yazılıb indi? Baxıb mənə yazardınız

   Cavab yaz
  • Mart 25, 2017 at 8:36 axşam
   Permalink

   Salam Jelena xanim, necesiniz.Biz Gultekin adli bir xanimla yaziwirdiq,o xanim cox gozel testler paylawirdi.Indi o xanimla elaqe qura bilmirem.Sizin elaqeniz var onunla?

   Cavab yaz
    • Mart 25, 2017 at 8:52 axşam
     Permalink

     Gultekın xanımla da burda yazıwırdım.Deyesen muqavıle ıle ıwleyenler dıoq.qıymetlendırmede ıwtırak etmeyecekler,bu barede nese melumatınız var?Men muqavıle ıle ıwleyırem,baxdım adımı sıyahıda gormedım

     Cavab yaz
     • Mart 25, 2017 at 9:04 axşam
      Permalink

      salam.boş söhbetdir.men de müqavile işleyirem.amma diaqnostik imtahandan keçmişem.sadece ustüne düşdum

      Cavab yaz
      • Mart 26, 2017 at 7:58 səhər
       Permalink

       Salam.Sız hara müraciet elediniz ımtahanda iwtirak elemek üçün?Men de iwtirak etmek isteyirem,adım yoxdu deyine cox narahat oldun.Xahiw edirem mene deyerdiniz de hara müraciet etmek lazımdı

       Cavab yaz
        • Mart 26, 2017 at 8:27 səhər
         Permalink

         Men imtahanda iwtırak etmeniwem axı,siz hansi balimi soruwursunuz?

         Cavab yaz
      • Mart 26, 2017 at 10:09 səhər
       Permalink

       Bes siz de muqavile ile iwleyirsinizse dioqnostik qiy.de nece iwtirak etdiniz, suallar nece idi,cetinlik derecesine gore soruwuram?

       Cavab yaz
 • Mart 24, 2017 at 2:31 axşam
  Permalink

  10-cu testdə cavab 134 yox 34 olmalıdır.
  1-ci, 14-cü, 22 və 25-ci məsələlənin həllini bilən varsa yazında zəhmət deyilsə

  Cavab yaz
  • Mart 24, 2017 at 3:18 axşam
   Permalink

   25)49+6=46
   46-20=26
   26+1=27

   Cavab yaz
  • Mart 24, 2017 at 4:45 axşam
   Permalink

   NƏNƏ DEKABRIN 29 ANADAN OLDUÖUNU NƏZƏRƏ ALSAN BİLƏRSƏN.4 İLDƏN 1 AD GÜNÜ EDİB BU YETİM.

   Cavab yaz
   • Mart 25, 2017 at 8:52 səhər
    Permalink

    Salam Rahıle xanım.Bilmirsiniz müqavile ile iwleyen müellimler dioq.qiymetlendirmede iwtirak edecekler?

    Cavab yaz
   • Mart 25, 2017 at 6:54 axşam
    Permalink

    Rəhilə müəllimə dekabrın, yoxsa fevralın?

    Cavab yaz
    • Mart 25, 2017 at 8:21 axşam
     Permalink

     Nur xanım mən daxil oldum şəxsi səhifəmə məndə vakansiya seçimi açıldı, mən heç bir yer seçməmişdim bəlkə ona görə, siz seçim etmişdiniz?

     Cavab yaz
     • Mart 26, 2017 at 4:17 səhər
      Permalink

      Jelena xanım bəli seçim etmişdim.

      Cavab yaz
      • Mart 26, 2017 at 4:24 səhər
       Permalink

       Keçən il imtahan verənlərdən yazan olsaydı yaxsı olardı. Bilmək istəyirəm hamıda elə yazılıb?

       Cavab yaz
       • Mart 26, 2017 at 6:53 səhər
        Permalink

        men keçen il de imtahan vermişem.neyi bilmek isteyirsiz???sizde ne yazilib??

        Cavab yaz
        • Mart 26, 2017 at 8:43 səhər
         Permalink

         Eslinde men de kecen il imtahanda iwtirak etmek isteyirdim,qeydiyyatdan kecdim,sonra mene iw nomresi ve wifre geldi,ancaq imtahan vaxti catanda oz adimi siyahida gormedim,maraqlananda bildim ki qeydiyyatdan kecende bir yerde sehve yol vermiwem.Ancaq bir weyi bawa duwmedim ki eyer qeydiyyatda sehve yol vermiwdimse,bes onda neye gore mene iw nomresi ile wifre gelmiwdi ?????

         Cavab yaz
         • Mart 26, 2017 at 9:24 səhər
          Permalink

          bes imtahandan keçmemisizse nece müqavile baqlamisiz??

          Cavab yaz
          • Mart 26, 2017 at 9:51 səhər
           Permalink

           Men imtahana getmedim ki.Adim qeydiyyatdan kecenlerin sirasinda olmadiqi ucun imtahanda iwtirak ede bilmedim.Ancaq her il muqavilemi yenileyerek iwleyirem 5 il muddetine.Ancaq bu il iwe qebul imtahanina gedecem inwallah

    • Mart 25, 2017 at 8:23 axşam
     Permalink

     Hə fevralın 29-u olmalıdır 🙂

     Cavab yaz
  • Mart 25, 2017 at 8:44 axşam
   Permalink

   14-cu meselede beledi.Fevral ayinin 29 -da anadan olan adam ad gununu 4 il bir qeyd edir.25•4=100. 2000-100=1900.Demeli nene 1900- cü ilde anadan olub

   Cavab yaz
   • Mart 26, 2017 at 9:55 səhər
    Permalink

    mence bali olmayan insan qeyri qanuni yolla işe qebul olan sayilir.bele meddetsiz işlemek mümkünsüzdür

    Cavab yaz
    • Mart 26, 2017 at 10:35 səhər
     Permalink

     Sayad bey men qanunsuz iwlemirem ki.Bayaq men demeyi unutdum ki men 3 il bundan evvel,iwe duzelmek ucun iwe qebul imtahaninda iwtirak etmiwem,28 bal topladiqim ucun kece bilmedim.Ancaq men bayaq ele bawa duwdum ki,siz menden kecen il topladiqim bali soruwursunuz.Men onu dedim ki,qeydiyyatdan sehv kecdiyim ucun imtahanda iwtirak ede bilmedim.Ancaq iwden cixandan sonra yeniden iwle temin olunmaqim ucun imtahanda iwtirak etmiwem 3 il bundan evvel,sadece olaraq balim az olduqu ucun kecmemiwem

     Cavab yaz
     • Mart 30, 2017 at 7:32 səhər
      Permalink

      men 2011ci ilde muddetsiz muqavile ile isleyirem diaqnostikden 37bql toplamisam indi drektor deyir ki muqavilen muddetli olub ola biler ele sey iyunun 14ne kimi bizimle muqavile baglayib axi 5 ilim tamam olubsa men oranin daimi iscisi olmaliyam mene aciqlqma yazin onceden tsk

      Cavab yaz
   • May 2, 2017 at 10:04 səhər
    Permalink

    22?……..lutfen bilen varmi cedvelle alinmir mumkunse qisa yol

    Cavab yaz
    • May 2, 2017 at 12:23 axşam
     Permalink

     I-v=160/2=80 II- v=192/3=64 I-S=80*t II-S=64*t 80t-64t=80 16t=80 t=5 beledi deyesen

     Cavab yaz
  • Aprel 11, 2017 at 11:44 səhər
   Permalink

   ibtidai sinifde elave saatlar aparan muellimlere ana dili,riyaziyyatdanmi yoxsa oz fenlerindenmi(heyat bilgisi,texnologiya,tesviri incesenet,fiziki terbiye) imtahan verecekler ,mumkunse wemkir ve gence muellimleri mene cavab yazsin,evvelceden tewkkurumu bildirirem.

   Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir