Diaqnostik Qiymətləndirmə və İşə Qəbul üçün KURİKULUM testləri

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 25

KURİKULUM

1. “Bu üsuldan demək olar ki,hər dərs istifadə olunur.Bu üsul əqli hücum da adlandırılır. Şagirdlərdə yeni mövzuya maraq oyatmaq, habelə onların nəyi yaxşı (və ya pis) bildiklərini aydınlaşdırmaq məqsədilə bu üsuldan istifadə olunur”.
Qeyd olunan fikirlər hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2. ” Şagirdlərin tədqiqat vərdişlərinin, biliklərə müstəqil yiyələnmə bacarıqlarının formalaşmasında mühüm rol oynayır, onlara müstəqil şəkildə öz fəaliyyət proqramlarını qurmağa, habelə öz vaxtını və işini qrafik üzrə planlaşdırmağa kömək edir”.
Qeyd olunanlar hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3.
Motivasiya haqqındakı fikirlərdən biri yalnışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4.
Aşağıdaılardan biri tədqiqat aparılması zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5.
Aşağıdakılardan biri iş vərəqinə verilən tələblərə aid edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6. Tədqiqat prosesi zamanı müəllimin vəzifəsi nədir?
1.Şagirdlərin əvəzinə çətin sualları cavablandırmaq;
2. Tədqiqata başlamadan əvvəl qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq;
3. Zərurət yarandıqda şagirdlərin işinə müdaxilə etmək,problemin həllinə yönəltmək;
4.İş vərəqlərini yoxlamaq və qiymətləndirmək
5.Əldə olunan informasiyaların düzgün mübadiləsini təşkil etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7. Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:
1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir ki,şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır,yeni dərsin məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur.
2. Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir.
3.Açıq suallardan istifadə edir
4. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə edir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması mərhələsi zamanı buraxılan səhvləri müəyyən edin:
1. Nəticəyə gəlmək üçün müəllim şagirdlərin köməyi ilə əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirir;
2. Müəllim şagirdlərin dərsin axırında çıxardıqları nəticələri və etdikləri ümumiləşdirmələrlə ilkin fərziyyələr və tədqiqat sualı arasında əlaqəyaratmağa çalışmır.
3.Əldə edilmiş ideyanı tədqiqat sualı ilə və şagirdlərin ilkin fərziyyələri ilə müqayisəsini təşkil edir.
4. Müəllim problem qoyur və problemin həllində əsas iştirakçı özü olur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları müəyyən edin:1.İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir
2.Yeni təlim üsulları yaradır
3.Təlim prosesində şagirdə obyekt kimi baxır
4.İnkişafetdirici,diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir
5.Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11.
Verilənlərdən biri fəal təlimin xüsusiyyəti deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Şagirdin mövqeyi
2. Müəllim mövqeyi
3. interaktiv iş formaları
a) “kəşf edən”, “tədqiqatçı”
b) “bələdçi”, “aparıcı”
c) cütlüklərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14.
Fəal dərsin neçə mərhələsi var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15.
Verilənlərdən hansı açıq sualdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16. “Ana dili: 1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartı bilik (1) və fəalliyyət (2) kateqoriyaları əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17. Hansı cəhətlər kurikulumun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aiddir?
1. Bəzi fənlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib
2. Nəticəyönümlüdür
3. Şəxsiyyətyönümlüdür
4. Fənyönümlüdür
5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunur
6. Bilikyönümlüdür
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18.
İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19.
Multimediya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı nə vaxt təsdiq edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21.
Aşağıdakılardan təhsil alanların mənəvi tərbiyəsində əsas metod:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22.
Fərdi iş formasının hansı mənfi cəhəti var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 25


 

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.