loading...

Böyük Summativ Qiymətləndirmə (2). 9-cu SİNİF

1. Kollaps ərazilər üçün xarakterik cəhət:

 
 
 
 

2. Appalaç dağları üçün səciyyəvi olanları seçin:

 
 
 
 
 
 
 

3. Azərbaycanın 9 ballıq zəlzələ zonasına uyğun gələn ərazilər hansılardır?

 
 
 
 

4. Şimali Qafqazda yerləşən türk dövlət qurumları:

1.Tatarıstan   2.Saxa Yakutiya    3.Qaraçay-Çərkəz   4.Kabarda-Balkar   5. Başqırdıstan

 
 
 
 
 

5. Respublikamızda İntrazonal landşaftın yayıldığı ərazilər hansılardır?

 
 
 
 
 

6.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Müasir dövürdə doğumun ən yüksək olduğu region hansidir?

 
 
 
 
 

8. G7 -yə daxil olmayan dövlətləri seçin

 
 
 
 
 
 
 
 

9. İstisevən portağal, naringi, limon, feyxoa, zeytun, üzüm hansı təbii zonada daha çox yayılmışdır?

 
 
 
 
 

10. İnkişaf Etmiş Ölkələr (İEÖ) üçün xarakterik əlamətləri seçin:

 
 
 
 
 

1. 338 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

Bu haqda nə düşünürsən?