Niyə saytdakı testlərə abunə olmalıyam?! CAVAB: Saytda olan suallardan MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarında dəfələrlə istifadə olunmuşdur. Sınaqlara qoşulmaqla imtahan nəticənizi sığortalaya bilərsiniz, seçim sizin əlinizdədir! Watsap qrupuna qoşulmaq üçün klik edin!

Summativ qiymətləndirmə

VII SİNİF KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (5)

7-cı sinif coğrafiya fənni üzrə 5-cü tədris vahidi üzrə kiçik summativ qiymətləndirmə.

1.
2.  10°C-də 1 m 3 havada nisbi rütubətlilik 80%-dir. Havadakı su buxarının miqdarını tapın.(10°C-də 1 m 3 havada maksimum 9 q su buxarı ola bilər)
3.
4.
5. Müəyyən ərazidə sutka ərzində müşahidə olunan _?_ ən yüksək və ən alçaq temperaturların fərqidir.
6. Külək şimaldan əsirsə necə adlanar ?
7. Temperaturu +30 °C olan 1 m 3 havada 6q su buxarı varsa, nisbi rütubətliliyi təyin edin. (+30 °C temperaturda maksimum 30 q su buxarı ola bilər)
8. Şimal Subtropik iqlim qurşağında yayda və qışda hansı hava kütləsi hakim olar?
9.
10. Kür-Araz ovalığı, Abşeron yarımadası, Samur-Dəvəçi ovalığı, Acınohur alçaq dağlığı və Naxçıvanın Arazboyu düzənliklərində Xəzər sahillərindən 600-800m mütləq hündürlüklərə qədər ərazilər üçün hansı iqlim qurşağı səciyyəvidir?
11. Səmum və Xəmsin- Şimali Afrikada, villivili-Avstraliyada, mistral-Fransada: bəs Şimali Qafqazada olan yerli küləklər necə adlanır?
12. Aşağıdakı amillərdən hansılar küləyin yaranmasına səbəb ola bilər?

 

4 16 votes
İmtahan reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

2 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın