RİYAZİYYAT,  İNGİLİS DİLİ,  RUS DİLİ,  RUS DİLİ və ƏDƏBİYYAT,   ALMAN DİLİFRANSIZ DİLİ  üzrə sertifikasiya imtahanları may-iyun aylarında keçiriləcəkdir! İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!. İmtahanda necə yüksək nəticə toplamaq olar?!

Coğrafiya bölmələr

Xəritədə təsvir üsulları

1. Uyğunluğu tapın:1. xəritə-sxem
2. kartoqram
3. kartodioqram

a. məlumatlar həndəsi fiqurlar vasitəsilə verilir
b. coğrafi məlumatların sadələşdirilmiş, ümumiləşdirilmiş şərti işarəli coğrafi təsvirdir
c. hər hansı bir göstəricinin ərazi daxilində dəyişməsini vizual əks etdirən təsvirdir
d. coğrafi xəritəsi ilə dioqramın birləşməsidir
e. müxtəlif ştrixlər, rənglər və nöqtələrlə təsvir olunur
A.
B.
C.
D.
E.
2.
A.
B.
C.
D.
E.
3.
A.
B.
C.
D.
E.
4.
A.
B.
C.
D.
E.
5.
A.
B.
C.
D.
E.
6. Uyğunluğu tapın:
1. izoxətlər üsulu
2. nöqtələr üsulu
3. hərəkət üsulu

a. əhalinin yerləşməsi, heyvanların sayını göstərir
b. okean cərəyanları təsvir edilir
c. relyefin təsvirində horizontallar göstərilir
d. eyni temperatur və təzyiqə malik olan ərazilər göstərilir
e. çayların axın istiqaməti göstərilir
A.
B.
C.
D.
E.
7.
A.
B.
C.
D.
E.
8. Uyğunluğu tapın:1. areal üsulu
2. keyfiyyət fonu üsulu
3. hərəkət üsulu

a. siyasi xəritələrdə dövlət əraziləri təsvir edilir
b. dənizdə gəmilərin istiqaməti müəyyən edilir
c. faydalı qazıntılaın, bitki və heyvan növlərinin yayıldığı sahələr təsvir edilir
d. ovalıqlar, yüksəkliklər təsvir edilir
e. qatarların yükdaşıma istiqaməti göstərilir
A.
B.
C.
D.
E.
9.
A.
B.
C.
D.
E.
10.
A.
B.
C.
D.
E.
11.
A.
B.
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
13. Uyğunluğu tapın:1. ənənəvi metod
2. müasir metod

a. kartoqrafik
b. riyazi – statistik
c. coğrafi modelləşdirmə
d. tarixi
e. coğrafiya informasiya sistemi
A.
B.
C.
D.
E.
14.
A.
B.
C.
D.
E.
15.
A.
B.
C.
D.
E.
16.
A.
B.
C.
D.
E.

 

5 1 səs verin
İmtahan reytinqi
Elman Mehdizadə

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 11 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

1 Şərh
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın

??????