2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Dövlət Qulluğu

Təhsil Qanuna aid testlər (II HİSSƏ)

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYİNLƏR ÜÇÜN İDARƏETMƏNİN HÜQUQİ ƏSASLARI TESTLƏR

 

Sual 1 - 20

1. İlin "Ən yaxşı  müəllimi” müsabiqəsinin qalibi yenidən həmin müsabiqədə iştirak edə bilərmi?
A.
B.
C.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında  "Bilik günü”nün təsis edilməsi və təhsil müəsisələrində iş rejiminin tənzimlənməsi haqqında fərmanı nə vaxt qəbul olunub?
A.
B.
C.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”sinin təsdiq edilməsi  barədə fərman nə vaxt qəbul olunub?
A.
B.
C.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. İlin "Ən yaxşı  müəllimi” müsabiqəsi neçə mərhələdə təşkil edilir və qalib hansı mərhələdə və necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Aşağıdakılardan hansı Təhsil Nazirliyinin əsas vəzifəsinə daxil deyil?
A.
B.
C.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Aşağıdakılardan hansı Təhsil Nazirliyinin funksiyasına daxil deyil?
A.
B.
C.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Təhsil Nazirliyinin strukturu kim tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Aşağıdakılardan hansı Təhsil Nazirliyinin hüquqlarına daxil deyil?
A.
B.
C.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Aşağıdakılardan hansı Təhsil Nazirinin səlahiyyətlərinə daxil deyil?
A.
B.
C.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Aşağıdakılardan hansı tərkib Təhsil Nazirliyinin kollegiyasına daxildir?
A.
B.
C.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının sayını və şəxsi tərkibini kim təsdiq edir?
A.
B.
C.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Nazirliyin kollegiyasının fəaliyyəti nədən ibarətdir?
A.
B.
C.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Ən yaxşı ümumi təhsil müəsisəsi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları və ümumi təhsil müəsisələrinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri”nin və "Ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı nə vaxt qəbul olunub?
A.
B.
C.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı nə vaxt qəbul olunub?
A.
B.
C.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Aşağıdakılardan hansı  "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsi”ndə iştirak şərtlərinə daxil deyil?
A.
B.
C.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsi”ndə iştirak neçə mərhələlidir və qalib hansı mərhələdə və kim tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Aşağıdakılardan hansı ümumtəhsil məktəblərinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətlərinə aid deyil?
A.
B.
C.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünü alan müəllimlər "ən yaxşı müəllim” müsabiqəsində iştirak edə bilərlərmi?
A.
B.
C.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. "Ən yaxşı müəllim” müsabiqənin keçirilməsinə rəhbərlik və nəzarəti hansı qurum həyta keçirir?
A.
B.
C.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Aşağıdakılardan hansı "Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsində iştirak etmək üçün şərt hesab edilmir?
A.
B.
C.

Sual 20 - 20


 

/aztehsil.com/

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.