MİQ imtahanlarına hazırlaşanlar üçün mükəmməl bir saytdır. Abunəlik almaqla imtahan nəticənizi yaxşılaşdıra bilərsiniz.  Vatsap qrupu: QOŞUL
Məntiq

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə MƏNTİQ testləri (4)

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə hazırladığımız yeni məntiq testlərini sizə təqdim edirik.İmtahanların başlamasına az qalmış bu cür testlər imtahana hazırlaşan müəllimlər üçün əzsiz vasitə olacağına inanırıq.Saytımız daima müəllimlərimizi düşünür

  • Məntiq
 

Sual 1 - 29

Məntiq

1.
Kompromis sözünə hansı daha çox uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 29

Sual 2 - 29

2.
Ağac əkiləndə boyu 1 m idi. Ağac hər il 1 m boy atır. 5 il sonra ağacın boyundan 2m kəsildi. Ağacın boyu nə qədər oldu?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 29

Sual 3 - 29

3. Digərlərindən ciddi bir xüsusiyyətə görə fərqlənən variantı seçin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 29

Sual 4 - 29

4.
Alıcı müəyyən etdiyi 4 əşyanı almaq üçün müəyyən məbləğdə pul götürüb mağazaya daxil oldu. Amma o, aldığı 3 əşyanın hər birini 5 faiz güzəştlə aldı. Daha sonra o başqa mağazadan da 5 faiz güzəştlə bir əşya aldı. Alıcı ümumi puluna nə qədər qənaət etdi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 29

Sual 5 - 29

5. ? işarəsinə uyğun ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 29

Sual 6 - 29

6. Uyğun cütlərdən sözləri qurun.
iə, flsf, aiə, aaı, dbçk, əəə, xtr, ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 29

Sual 7 - 29

7.
Aşağıdakılardan artıq olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 29

Sual 8 - 29

8.
Van Allen qurşaqları hansı sahəyə birbaşa aidiyyatı olan termindir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 29

Sual 9 - 29

9.
Üzüntü – 4, Qalib – 5, İstisna – 5, Müstəqillik – ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 29

Sual 10 - 29

10.
3 A 3=27. 2 A 2 = 8; 1 A 1 = ? (A riyazi əməliyyatdır)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 29

Sual 11 - 29

11. ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Cəlil Məmmədquluzadə – Molla Nəsrəddin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 29

Sual 12 - 29

12. Tamamlayın:
q,w,e,r,t,y,?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 29

Sual 13 - 29

13.
Ədədlərdən hansı digərlərində olmayan onda olan müəyyən xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 29

Sual 14 - 29

14.
Mahiyyətcə artıq olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 29

Sual 15 - 29

15. Ardıcıllığı tamamlayın.
Monreal, Los Anceles, Barselona, Sidney, ? , London
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 29

Sual 16 - 29

16. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan natamam cütü tamamlayın.

arı – neştər, ilan  – ?
A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 29

Sual 17 - 29

17. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” işarəsi əvəzinə uyğun olan ədədi tapın.

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 29

Sual 18 - 29

18. Hansı hissə buraxılmışdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 29

Sual 19 - 29

19.
A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 29

Sual 20 - 29

20. Eyni alayın əsgərləri olan Vasif, Mikayıl, Kərim, Taleh və Alim saat 6:00 ilə 21:00 arasında hər biri üç saat olmaqla, növbə ilə alayın giriş qapısında keşik çəkdilər.
  • Vasif  Mikayıldan əvvəl, Talehdən sonra keşik çəkdi.
  • Alim və Taleh bir – birinin ardınca keşik çəkdilər.
  • Kərim günün birinci yarısında keşik çəkdi.
   Sonuncu keşik çəkən kim oldu?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 29

Sual 21 - 29

21.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 29

Sual 22 - 29

22.
A.
B.
C.
D.

Sual 22 - 29

Sual 23 - 29

23.
Anaqramları həll etməklə fərqli sözü tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 29

Sual 24 - 29

24.
144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 və 7 arasında da vardır.Belə əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 29

Sual 25 - 29

25.
Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın:

insan – ağılkompyuter – ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 29

Sual 26 - 29

26. ?” işarəsinin yerinə hansı fiqur yazılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 29

Sual 27 - 29

27. A, B, C, D və E şəxsləri iyun, iyul və avqust aylarında istirahət guşəsinə getmişdilər. Hər ay I və II yarımay şəklində ayrılmışdır. Bu şəxslərin istirahətə getdikləri yarımaylarla bağlı aşağıdakılar məlumdur:
  • Hərkəs fərqli vaxtlarda istirahətə gedib;
  • İstirahətə ilk gedən C – dir;
  • A və B istirahətə eyni ayda gediblər;
  • D və E istirahətə fərqli aylarda gedib;
  • E istirahətə I yarımayda gedib.
Mətnə əsasən aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 29

Sual 28 - 29

28. “?” işarəsinin yerinə hansı fiqur yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 29

Sual 29 - 29

29.
50 nəfərlik bir turist qrupunda turistlərin bir qismi yalnız alman dilini, bir qismi yalnız ingilis dilini, qalanları isə hər iki dili bilir. İngilis dilini bilənlərin sayı alman dilini bilənlərin sayından iki dəfə çoxdur.Yalnız alman dilini bilənlərin sayı aşağıdakılardan hansı ola bilməz?

A.
B.
C.
D.

Sual 29 - 29


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.