2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Məntiq

Müəllimlərin İşə Qəbulu üçün yeni İzahlı Məntiq testləri (2)

  • Məntiq
 0%

Səhfə 1 - 1

Məntiq

1. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).
musiqi – not
A.
B.
C.
D.
E.
2. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).
sim – tar– alət
A.
B.
C.
D.
E.
3. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.
insan – beyin;     kompyuter – ?
A.
B.
C.
D.
E.
4. Hərf  sırası pozulmuş beş  sözdən dördü müəyyən əlamətə görə oxşardır. Hərflərin sırasını düzəldərək  fərqli sözü tapın.
A.
B.
C.
D.
E.
5.
A.
B.
C.
D.
E.
6.
A.
B.
C.
D.
E.
7.
A.
B.
C.
D.
E.
8.
A.
B.
C.
D.
E.
9.
A.
B.
C.
D.
E.
10.
A.
B.
C.
D.
E.
11.
A.
B.
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
13.
A.
B.
C.
D.
E.
14.
A.
B.
C.
D.
E.
15. Verilmiş kubun açılışına müvafiq variantları seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
16.
A.
B.
C.
D.
E.
17.
A.
B.
C.
D.
E.
18.
A.
B.
C.
D.
E.
19.
A.
B.
C.
D.
E.
20.
A.
B.
C.
D.
E.
21.
A.
B.
C.
D.
E.
22.
A.
B.
C.
D.
E.
23.
A.
B.
C.
D.
E.
24.
A.
B.
C.
D.
E.
25.
A.
B.
C.
D.
E.
26.
A.
B.
C.
D.
E.
27.
A.
B.
C.
D.
E.
28.
A.
B.
C.
D.
E.
29.
A.
B.
C.
D.
E.
30.
A.
B.
C.
D.
E.
31.
A.
B.
C.
D.
E.
32.
A.
B.
C.
D.
E.
33.
A.
B.
C.
D.
E.
34.
A.
B.
C.
D.
E.
35.
A.
B.
C.
D.
E.
36.
A.
B.
C.
D.
E.
37.
A.
B.
C.
D.
E.
38.
A.
B.
C.
D.
E.
39.
A.
B.
C.
D.
E.
40.
A.
B.
C.
D.
E.
41.
A.
B.
C.
D.
E.
42.
A.
B.
C.
D.
E.
43.
A.
B.
C.
D.
E.
44.
A.
B.
C.
D.
E.
45.
A.
B.
C.
D.
E.
46.
A.
B.
C.
D.
E.
47.
A.
B.
C.
D.
E.
48.
A.
B.
C.
D.
E.
49. Anaqramı həll edib artıq olanı seçin.

namaz tavx partoq xirat dəvə
A.
B.
C.
D.
E.
50. Dörd dost Araz , Ziya , Nərmin və Kamil fizika , kimya , informatika və riyaziyyat fənlərindən olimpiadada iştirak ediblər . Araz və Ziya olimpiadada 1 ci yeri tutmayıblar. Riyaziyyat olimpiadasına gedən şagird olimpiada qalibidir. Kamil informatikadan 1 ci yeri tutub. Aşağıdakı məlumatlardan hansı dəqiqdir ?
A.
B.
C.
D.
E.
51. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.
52.
A.
B.
C.
D.
E.
53.

”Cnəgə” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.
54.
A.
B.
C.
D.
E.
55.
A.
B.
C.
D.
E.
56. ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.Azərbaycan → yaşıl

Almaniya → qara

Fransa → göy

Türkiyə → ?
A.
B.
C.
D.
E.
57. Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?
A.
B.
C.
D.
E.
58. 0, 0, 1 - 1

2, 6, 4 - 56,

3, 4, 7 - ?
A.
B.
C.
D.
E.
59. 2 6 (15) 3 15, 3 24 (16) 8 16, 5 10 (10) 3 ?
A.
B.
C.
D.
E.
60. 4, 9, 19, 39, 79, ?
A.
B.
C.
D.
E.
61.
A.
B.
C.
D.
E.
62.
A.
B.
C.
D.
E.
63.
A.
B.
C.
D.
E.
64.
A.
B.
C.
D.
E.
65.
A.
B.
C.
D.
E.
66.
A.
B.
C.
D.
E.
67.
A.
B.
C.
D.
E.
68. Verilən sırada ədədlər arasında qanunauyğunluğu müəyyən edin və ona əsasən “?” işarəsinin yerinə düzgün variantı seçin
?  54  32  18  16  6  8  2
A.
B.
C.
D.
E.
69. Verilən sırada ədədlər arasında qanunauyğunluğu müəyyən edin və ona əsasən “?” işarəsinin yerinə düzgün variantı seçin
?  54  32  18  16  6  8  2
A.
B.
C.
D.
E.
70. 4 qələm və 3 dəftərin dəyəri 6 qələm və 2 dəftərin dəyərinə bərabərdir. 4 dəftərin dəyərinə neçə qələm almaq olar?
A.
B.
C.
D.
E.
71. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?
A.
B.
C.
D.
E.
72. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:
1. III bina qırmızı rəngdədir.
2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.
Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.
73. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:
1. III bina qırmızı rəngdədir.
2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.
Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.
74. “Günah”, “haram” anlayışlarına əsaslanan babalarımız heyvanların nəsilvermə vaxtında ov etməz, ana heyvana güllə atmaz, kürütökmə vaxtında balığa tor qurmaz, kütləvi heyvan qırğını etməz, quş yuvasından yumurta götürməzdilər. Onlar yaş ağacı kəsməz, torpağa qaynar su tökməz, suyu murdar eləməzdilər.

Mətndəki məlumatlardan hansı nəticəyə gəlmək mümkündür?
A.
B.
C.
D.
E.
75.
A.
B.
C.
D.
E.

 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.