Kimya – Olipiada sualları (9 sinif)

1.
A.
B.
C.
D.
E.
2.
A.
B.
C.
D.
E.
3.
A.
B.
C.
D.
E.
4.
A.
B.
C.
D.
E.
5.
A.
B.
C.
D.
E.
6.
A.
B.
C.
D.
E.
7.
A.
B.
C.
D.
E.
8. Oksigen olan balonda 15°C-də təzyiq 90 atmdir. Hansı temperaturda (ºC) bu təzyiq 100 atm
olar?
A.
B.
C.
D.
E.
9.
A.
B.
C.
D.
E.
10.
A.
B.
C.
D.
E.
11.
A.
B.
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
13.
A.
B.
C.
D.
E.
14.
A.
B.
C.
D.
E.
15.
A.
B.
C.
D.
E.
16.
A.
B.
C.
D.
E.
17.
A.
B.
C.
D.
E.
18. 2 mol O2, 3 mol CO2 və 3 mol N2 qarışığında siqma rabitələr ümumi rabitələrin neçə faizini təşkil edir.
A.
B.
C.
D.
E.
19.
A.
B.
C.
D.
E.
20.
A.
B.
C.
D.
E.
21.
A.
B.
C.
D.
E.
22.
A.
B.
C.
D.
E.
23.
A.
B.
C.
D.
E.
24.
A.
B.
C.
D.
E.
25.
A.
B.
C.
D.
E.