MİQ imtahanlarına hazırlaşanlar üçün mükəmməl bir saytdır. Abunəlik almaqla imtahan nəticənizi yaxşılaşdıra bilərsiniz.  Vatsap qrupu: QOŞUL
Təhsil Nazirliyi

Direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə proqramına uyğun suallar

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə proqramına uyğun suallar sistemi

1. Təhsil qanunvericiliyi, ümumi təhsilin məqsəd və vəzifələri
Ümumi təhsilin hüquqi əsasları

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən təhsilin icbariliyi necə təmin olunur?
2. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri necə müəyyənləşdirilmişdir?
3. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsilalma formaları tətbiq edilir?
4. Azərbaycan Respublikasında təhsilin hansı formaları tətbiq olunur?
5. Azərbaycan Respublikasında təhsilin hansı pillələri və səviyyələri var?
6. Ümumi təhsilin məqsədi nədir?
7. Ümumi təhsilin səviyyələri hansılardır? Hər bir səviyyə üzrə təhsilin məqsədi nədir?
8. Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlar necə qiymətləndirilir?
9. Ümumi təhsil pilləsinin səviyyələri üzrə formal təhsil necə təşkil edilir?
10. Ümumtəhsil məktəblərində tədris hansı dillərdə aparıla bilər?
11. Evdə təhsil nə deməkdir? Evdə təhsil necə təşkil edilir?
12. Fərdi təhsil nə deməkdir? Fərdi təhsil necə təşkil edilir?
13. Ümumtəhsil məktəbində psixoloji, tibbi və iaşə xidməti necə həyata keçirilir?
14. Dövlət ümumtəhsil məktəblərində pullu təhsil həyata keçirilə bilərmi?
15. Ümumi təhsil müəssisələrinə hansı tipdən və növdən olan təhsil müəssisələri aid edilir?
16. Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün hansı əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur?
17. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumlar)”ında ümumi təhsilin məzmununa verilən ümumi tələblər hansılardır?
18. Ümumi təhsilin infrastrukturuna nə daxildir?
19. “Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları”na əsasən I və X siniflərə qəbul necə həyata keçirilir?
20. Müəllimlərin etik davranış qaydaları məqsədi nədir, etik davranış prinsipləri və onlara verilən tələblər hansılardır?

Ümumi təhsil sahəsində islahatlar, strateji hədəflər və onların həyata
keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər

21. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın
müəyyən etdiyi strateji istiqamətlər hansılardır?
22. Dövlət Strategiyasında ümumi təhsilin inkişafı ilə bağlı hansı strateji hədəflər və
tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur?
23. Səriştə əsaslı ümumi təhsil dedikdə nə nəzərdə tutulur?
24. 12 illik ümumi təhsilin səviyyələri üzrə formal təhsilin müddəti necə
müəyyənləşdirilmişdir? 12 illik ümumi təhsilin tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin
məzmununda hansı yeniliklər nəzərdə tutulur?
25. İstedadın erkən yaşdan aşkar olunması, inkişafı ilə bağlı hansı hədəflər nəzərdə tutulmuşdur?
26. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların həyata və təhsil mühitinə inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün hansı tədbirlər görülməlidir?
27. Təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəldilməsini təmin etmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir?
28. Dövlət Strategiyasında müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlər hansılardır?
29. Ümumi təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə modelinin tətbiqi nələri nəzərdə tutur?
30. Ümumi təhsil müəssisələrində tədris ilinin uzadılması ilə əlaqədar “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi

Nizamnaməsi”nə edilmiş dəyişikliklər hansılardır?
2. Müasir idarəetmə bacarıqları
Ümumi təhsil müəssisələrinin idarə olunması, məktəb sənədlərinin aparılması

1. Məktəb direktorlarının vəzifə funksiyaları hansı normativ hüquqi sənədlə müəyyənləşdirilmişdir?
2. Ümumi təhsilin idarə olunması necə xarakter daşıyır?
3. Ümumi təhsil müəssisəsinin idarə olunmasına kim müdaxilə edə bilər?
4. Ümumi təhsilin dövlət standartlarına görə təhsilin idarə olunması hansı üç prinsip əsasında həyata keçirilir?
5. Pedaqoji şurada qəbul olunmuş qərarların icrası ilə bağlı əmr verilməlidirmi?
6. I və X siniflərə şagird qəbulu zamanı hansı sənədlər tələb olunmalıdır?
7. Hansı əsasda ibtidai sinif şagirdləri təkrar sinifdə saxlanıla bilər? Bir şəhərdə (rayonda) yerləşən ümumtəhsil məktəbində işləyən müəllimin digər şəhər (rayon) məktəbinə yerdəyişməsi necə həyata keçirilir?
30. Ümumi təhsil müəssisələrinə müəllim vəzifəsi istisna olmaqla, digər pedaqoji işçilərin işə qəbulu necə həyata keçirilir?
31. İbtidai siniflərdə hansı fənlər ixtisas müəllimlərinə verilə bilər?
32. Ümumtəhsil məktəblərində hazırlıq sinifləri hansı məqsədlə təşkil edilir?
33. Məktəbəhazırlıq qruplarında məşğələ müddəti neçə dəqiqə olmalıdır?
34. Səhhətində qüsuru olan uşaqların təhsili necə təşkil edilir?
35. Məktəbdə dərs və məşğələ cədvəlləri kim tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir?
36. Müəllimlərin illik və cari təqvim planları kim tərəfindən yoxlanılır və təsdiq edilir?
37. Məktəbdə tədrisin keyfiyyətinə nəzarət kimlər tərəfindən həyata keçirilir?
38. Təlim strategiyalarına nə daxildir?
39. İnteraktiv/fəal təlim nədir?
40. Böyük summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə, kim tərəfindən aparılır?
41. Kiçik summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə, kim tərəfindən aparılır?
42. Ümumtəhsil məktəblərinin hansı siniflərində və kim tərəfindən imtahan aparılır?
                                         Ümumi təhsilin iqtisadi məsələləri
43. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbər işçiləri, inzibati, tədris-yardımçı və xidmət işləri üzrə ştatlar necə müəyyən edilir?
44. Ümumtəhsil məktəblərində tarifləşmə siyahısı kim tərəfindən hazırlanır?
45. Yerli təhsili idarəetmə orqanlarının tabeliyindəki ümumtəhsil məktəblərinin tarifləşmə siyahısı kim tərəfindən təsdiq edilir?
46. Ümumtəhsil məktəblərində direktorun tədris (təlim-tərbiyə) işləri üzrə müavininin ştat vahidi hansı göstəriciyə uyğun müəyyən edilir?
47. Məktəb direktoru və direktor müavinlərinə vəzifə funksiyalarının icrası ilə yanaşı, zərurət olduğu halda, ixtisası üzrə ən çoxu neçə saat dərs apara bilər?
48. Ümumi təhsil müəssisələrində direktorların vəzifə maaşı neçənci dərəcə ilə ödənilir?
49. Ümumtəhsil məktəblərində direktor müavinlərinin əmək haqqı necə müəyyənləşdirilir?
50. Tam orta ümumtəhsil məktəblərində gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı rəhbərinin əmək haqqı hesablanarkən hansı göstəricilər əsas götürülür?
51. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq rəhbəri həftədə nə qədər dərs apara bilər?
52. Müəllimlərin əmək haqqı hesablanarkən hansı göstəricilər əsas götürülür?
53. Müəllimin əmək haqqının ödəmə dərəcəsini müəyyənləşdirərkən hansı göstəricilər əsas götürülməlidir?
54. Dərəcələr üzrə əməkhaqqı necə ödənilir?
55. Müəllimlər həftədə neçə saat dərs apara bilər?
56. Hazırda dərəcələr üzrə müəllimlərin əməkhaqqının miqdarı nə qədərdir?
57. Ümumi təhsil müəssisələrində sinif rəhbərliyi kimlərə verilir?
58. Bir müəllim neçə sinifdə sinif rəhbəri ola bilər?
59. Ümumi təhsil müəssisələrində sinif rəhbərliyinə görə əlavə haqq nə qədər ödənilir?
60. Ümumtəhsil məktəblərində ştat vahidi müəyyən edilərkən hazırlıq siniflərinin sayı nəzərə alınırmı?
61. Hazırlıq siniflərində dərs aparan müəllimlərə yazı işlərinin yoxlanılması üçün əlavə haqq ödənilirmi?
62. Ümumi təhsil müəssisələrində siniflərin komplektləşdirilməsi necə aparılır?
63. Ümumi təhsil müəssisələrində hansı fənlərin tədrisində siniflər iki qrupa bölünür?
64. Maddi-tədris baza və ixtisaslı müəllim kadrları olmaq şərtilə sinifdə şagirdlərin sayı neçə olduqda V- IX siniflər xarici dil, fiziki tərbiyə və əmək hazırlığı fənlərindən iki qrupa bölünür?
65. Eyni bir sinifdə şagirdlərin sayı 30 nəfərdən çox olduqda və ya şagirdlərin bir sinifdə tədrisinə sinif otağının ölçüsü imkan vermədikdə, həmin sinif üzrə ikinci paralel sinif təşkil edilə bilərmi?
66. Ümumi təhsil müəssisəsində paraleli olmayan bir sinifdə şagirdlərin ümumi sayı 20
nəfərə çatmadıqda mövcud şagird sayı ilə sinif təşkil olunmasına yol verilirmi?
67. Fakultativ, fərdi və qrup məşğələləri ən azı neçə şagird olduqda təşkili edilir?

3. Əmək qanunvericiliyi və onun icrası ilə bağlı məsələlər
Əmək müqaviləsinin bağlanması, əmək müqaviləsinə xitam verilməsininm əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları.
Əmək müqaviləsinin tərəfləri, məzmunu və forması

1. Əmək müqaviləsi hansı müddətə bağlanıla bilər?
2. İşə qəbul edilərkən sınaq müddəti hansı müddətə bağlanılır? Kimlərə sınaq müddəti şamil edilmir?
3. İşçi ilə işəgötürən arasında əmək münasibətləri nə vaxtdan yaranır?
4. Müddətli əmək müqaviləsi hansı halda bağlana bilər?
5. Müddətli əmək müqaviləsində göstərilən müddət bitdikdən sonrakı bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri müqaviləyə xitam verilməsini tələb etmirsə, həmin əmək müqaviləsi hansı müddətə uzadılmış hesab olunur?
6. Əvəzçilik üzrə əlavə iş yerində işləməyə əsas iş yeri üzrə işəgötürənin razılığı tələb olunurmu?
7. Müvəqqəti əvəzçilik nədir və necə yerinə yetirilir?
8. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları hansılardır?
9. Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası necədir?
10. İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi hansı hallarda ləğv edilə bilər?
11. İxtisar aparılarkən təhsil və ya peşəkarlıq səviyyələri eyni olduqda hansı kateqoriyadan olan işçilərə üstünlük verilir?
12. Hansı hallar işçinin əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozması hesab edilir?
13. Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları hansılardır?
14. Əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı əmrdə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə istinad edilməlidirmi?
15. Çalışmanın yaş həddinə (65 yaş) çatmış pedaqqoji işçilərin əmək fəaliyyətini davam etdirməsi ilə əlaqədar prosedur necə müəyyənləşdirilir?
16. 70 yaşdan yuxarı pedaqoji işçilərin əmək fəaliyyətini davam etdirməsi ilə bağlı prosedur necə müəyyənləşdirilir?
17. İşdən çıxan işçiyə əmək kitabçası neçə gün ərzində verilməlidir?
18. Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərə hansı təminatlar nəzərdə tutulur?
19. Hansı halda əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı müəssisə həmkarlar ittifaqı
təşkilatından qabaqcadan razılıq almalıdır?
20. İşçi işdən çıxarıldığını qanunsuz hesab edirsə, hansı addımı atmalıdır?
21. İşçi müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduğu zaman iş yeri saxlanılırmı?

İş və istirahət vaxtı, işçilərin məzuniyyət hüquqları, onun təmin edilməsi və həyata keçirilməsi qaydaları

22. Gündəlik normal iş vaxtının müddəti nə qədərdir?
23. Nahar fasiləsi iş vaxtına daxil edilirmi?
24. Ümumtəhsil müəssisələrində işləyən müəllimlər üçün qısaldılmış iş vaxtı müəyyənləşdirilir?
25. Məzuniyyətin hansı növləri mövcuddur?
26. İşçilərə məzuniyyət verilməsi necə həyata keçirilir?
27. Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən pedaqoji işçilərə işə girmə müddətindən asılı olaraq birinci əmək məzuniyyəti nə vaxt verilə bilər?
28. Əmək stajına görə pedaqoji işçilərin əsas məzuniyyət müddətinə təqvim günləri
əlavə olunurmu? Əmək stajına görə əlavə məzuniyyət kimlərə verilmir?
29. Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən kitabxanaçı, laborant və kiçik texniki işçilərə neçə təqvim günü əsas əmək məzuniyyəti verilir?
30. İşçi birinci iş ili əmək məzuniyyətinə nə vaxt çıxa bilər?
31. Əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən kimlərin istifadə etmək hüququ vardır?
32. Məzuniyyətdə olduğu müddətdə işçilərin iş yeri, vəzifəsi dəyişdirilə bilərmi?
33. Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlər neçə gün verilir?
34. Uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyət neçə gün verilir?
35. Hamiləliyə və doğuşa görə işləyən qadınlara neçə gün məzuniyyət verilir?
36. Uşağa qulluq etmək üçün qismən ödənişli məzuniyyət nə qədər verilə bilər?
37. Uşağa qulluq etmək üçün qismən ödənişli məzuniyyətin və 4 yaşınadək ödənişsiz məzuniyyətin müddəti pensiya almaq hüququ verən əmək stajına daxil edilirmi?
38. Uşağa qulluq etmək üçün qismən ödənişli məzuniyyətin və 4 yaşınadək ödənişsiz məzuniyyətin müddəti əmək məzuniyyəti verən əmək stajına daxil edilirmi?
39. Əvəzçilik üzrə işləyən işçilərə əmək məzuniyyəti verilirmi? Saathesabı qaydasında işləyən işçilərə əmək məzuniyyəti verilirmi?
40. Təhsillə bağlı verilən məzuniyyətlər hansı sənədlər əsasında verilir?
41. Hansı hallarda və hansı müddətə ödənişli təhsil məzuniyyətləri verilir?
42. Ödənişsiz məzuniyyət hansı hallarda verilir? İşçilərin xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərin müddətləri nə qədərdir?
43. Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən işçinin məzuniyyət hüququ necə həyata keçirilir?

Əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar

44. Ümumi təhsil müəssisələrində əməyin ödənilməsi üçün tarif dərəcələri necə müəyyən edilir?
45. Əmək haqqının tərkibinə nə daxildir?
46. Orta əməkhaqqı nədir və necə müəyyən edilir?
47. Əvəzçilik üzrə işləyən işçilərin əməyinin ödənilməsi necə həyata keçirilir?
48. Müvəqqəti əvəzetməyə görə əmək haqqının ödənilməsi necə həyata keçirilir?
49. Saathesabı tədris edilən dərslər üzrə əməkhaqqının ödənişi necə aparılır?
Ödənilən məbləğ məzuniyyət hesablanılarkən nəzərə alınırmı?
50. İşçinin əməkhaqqının hesablanması, ödənilməsi və ondan tutulmalar necə həyata keçirilir?
51. İşəgötürənin sərəncamı ilə işçinin əməkhaqqından hansı tutulmalar aparıla bilər?
İşçinin əməkhaqqından hansı miqdarda tutulmalara yol verilir?
52. İşəgötürən tərəfindən işçiyə artıq verilmiş əməkhaqı hansı hallarda tutula bilər?
53. Ümumtəhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin əməkhaqqı hansı hallarda artırıla bilər?

Əmək və icra intizamının təmin edİlməsi, onun pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və tətbiqi qaydaları

54. Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyətinin hansı növləri var?
55. İşçi işində nöqsana yol verdiyi halda intizam tənbehinin tətbiq edilməsi üçün ondan izahat alınmalıdırmı?
56. İşçiyə intizam tənbehi vermək səlahiyyətli şəxs kim ola bilər?
57. İşçiyə verilən inzibati tənbeh tədbiri nə vaxta qədər qüvvədə qalır?
58. İntizam tənbehi işçi tərəfindən əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar olunduğu gündən nə qədər vaxt keçənədək (xəstə olduğu, məzuniyyətdə və ezamiyyədə olduğu vaxt nəzərə alınmadan) verilə bilər?
59. İntizam xətasının törədildiyi gündən nə qədər vaxt keçdikdən sonra işçiyə intizam tənbehi verilə bilməz?
60. İntizam tənbehinin verilməsi şərtləri hansılardır?
61. Müəssisə daxilində fərdi əmək mübahisələrinə kim tərəfindən baxılır?
62. İşçi intizam tənbehi verilərkən işəgötürən tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin və onun hüquqlarının pozulduğunu iddia edərsə, hara müraciət etməlidir?
63. İşçiyə verilmiş intizam tənbehi hansı halda qüvvədən düşmüş hesab edilir?

4. Ümumi dünyagörüşü, liderlik və şəxsi keyfiyyətlər
Ümumi dünyagörüşü və məlumatlılıq

1. Ölkəmizdə təhsil sisteminin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində hansı işlər görülmüşdür?
2. Azərbaycanda hansı irimiqyaslı iqtisadi layihələr həyata keçirilməkdədir?
3. Ölkəmizin iqtisadi sahədə əldə etdiyi nailiyyətləri kollektivinizə hansı formada çatdırırsınız?
4. Azərbaycan hansı dövlətlərlə daha sıx mədəni-iqtisadi münasibətlər qurmuşdur?
5. Azərbaycanın mədəni irsinin dünyada tanıdılması sahəsində nə kimi uğurlarımızvar?
6. Azərbaycanın görkəmli alimlərinin, onların dünya elminin inkişafındakı rolunun şagirdlərə öyrədilməsi istiqamətində hansı işləri görürsünüz?
7. Azərbaycanda idmanın inkişafı, gənc nəslin sağlam böyüməsi, gənclər siyasəti ilə bağlı hansı işlər həyata keçirilməkdədir?
8. Torpaqlarımızın azad edilməsi üçün ölkəmizdə ordu quruculuğu sahəsində aparılan işlər yuxarı sinif şagirdlərinə necə çatdırılır?
9. Milli qəhrəmanlarımızın tanıdılması istiqamətində məktəbinizdə hansı vətənpərvərlik tədbirləri həyata keçirilir?
10. Ölkəmizdə mədəni və dini irsimizə hörmət hisslərinin qorunub saxlanılması və gənc nəslə aşılanması istiqamətində hansı işlər həyata keçirilir? Tolerantlıq və multikulturalizm nədir, ölkəmizdə bu istiqamətdə hansı işlər görülür?

Təhsilin inkişafı ilə bağlı baxışları

11. Məktəbinizdə çalışan müəllimlərdən, şagirdlərdən beynəlxalq və yerli layihələrdə iştirak edən olubmu? Onlar qayıtdıqdan sonra öyrəndiklərini paylaşmaq üçün nə ediblər?
12. Tabeçiliyinizdə olan işçilər arasında işi necə bölərdiniz?
13. Fikrinizdə məktəbinizi tez bir zamanda tanıda bilən bir layihə canlandırın.
14. Yaxın 3 il üçün qarşınıza hansı hədəfləri qoymusunuz?
15. Məktəbinizi neçə müddətə ilk 10-lar sırasına çıxara bilərsiniz?
16. Sizcə direktor olmaq üçün xüsusi təlim keçməyə ehtiyac varmı(vardımı) ? Niyə elə düşünürsünüz? Düşünürsünüz ki, belə kurslar sizi bu çətin vəzifəyə hazırlaya bilər(və ya bildi)? Axırıncı dəfə təlim, seminar və ya konfransda nə zaman iştirak etmisiniz?
17. Hansı sahədə zəiflik hiss edirsiniz? Hansı sahədə təhsilinizi artırmağa ehtiyacınız var?
18. Uşaqların təlim-tərbiyəsində kim daha çox məsuliyyət daşıyır? Ailə yoxsa məktəb?
(mühit,cəmiyyət…)
19. Məktəbinizin əlavə gəlir gətirməsi sizə nə üçün lazımdır? Gələn gəliri necə xərcləyərdiniz? Hansı işçilərinizə əlavə maaş təyin edərdiniz? Və hansı keyfiyyətlərinə görə?
20. Hansısa bir layihəni həyata keçirmək istədiniz, amma planınıza uyğun nəticəni ala bilmədiniz. Nə edərdiniz?
Analitik təhlil aparmaq, problem həll etmək və qərar vermək qabiliyyəti
21. Direktor seçilsəniz nədən başlayacaqsınız? 3 əsas məqamı qeyd edin.
22. Hansı daha yadda qalan bir problemlə rastlaşdınız və onu necə həll etdiniz?
23. İşlədiyiniz illərdə və ya bu işə başlayarkən qarşınızda hansı şəxsi problemlər durdu və onu necə həll etdiniz? Biliyi aşağı səviyyəli olan müəllimlərinizi işdən necə azad edərdiniz?
24. Buraxılış imtahanında şagirdlərinizın 2 almaq ehtimalı çox olarsa nə edərdiniz?
25. İşinizdə ən böyük uğrunuz nə olub?
26. Nə üçün direktor işləmək istəyirsiniz? Bu işdə sizin üçün ən vacib olan məqamlar nədir?
27. Siz tək yoxsa komanda ilə işləməyi sevirsiniz?
28. İş təcrübənizdə ən çox nəyi öyrənmisiniz?
29. İndiki şagirdlərlə sizin məktəb illərindəki şagirdlərin fərqini nədə görürsünüz?Bugünkü şagirdlərlə 10 il əvvəlki kimi yanaşma mümkündürmü?

Emosional stabillik, situasiyanı adekvat qiymətləndirmə bacarığı

30. Məktəblərimizin indiki vəziyyətində siz demokratik ya avtoritar idarəetmənin tərəfdarısınız?
31. Yaxın 3 ildə karyeranızda hansı hədəfiniz var və nə kimi dəyişiklik düşünürsünüz?
32. Nə vaxtsa əsəbiləşib işdən çıxmaq üçün müraciət etmisinizmi? Nə üçün?
33. Direktor kimi ən böyük çətinliyiniz nə ola bilər?
34. Valideynlərinizin sizə münasibəti necə olub? Sizin uşaqlara münasibətiniz necədir?
35. Məktəbinizə media nümayəndələri tez-tez gəlirmi və onlarla rəftarınız necə olur?
İşinizdə nöqsan axtaran bir media nümayəndəsi ilə necə davranardınız?
36. Tabeliyinizdə olan işçi mütəmadi olaraq işə gecikirsə nə edərdiniz?
37. Hər gün eyni tipli tapşırıqları yerinə yetirmək sizin üçün nə deməkdir?
38. İş həyatında nə ilə bağlı gərginlik, sıxıntı və ya rahatlıq hiss edirsiniz?

Səmimilik, özünü tənqid, özünü qiymətləndirmə, dinləmə və ünsiyyətqurma bacarıqları

39. Özünüz haqqında danışın. Karyeranızı qurmaqda kim və ya nə sizə mənəvi dəstək olub?
40. Hansı keyfiyyətinizə görə siz nümunəvi işçi ola bilərsiniz?
41. Nəyi indiyədək karyeranızda uğur sayırsınız? Nə üçün?
42. Sizin haqqınızda doğru qərar çıxara bilməyimiz üçün hansı üstün keyfiyyətinizi bizə söyləyə bilərsiniz?
43. İdarəetmədə hansı üstün cəhətləriniz var və onu həmkarlarınızla bölüşməyə hazırsınızmı?
44. Nə zamandan idarəetmə strukturunda olmaq həvəsinə düşdünüz? Arzunuzu reallaşdırmaq üçün nələr etdiniz? Müdiriniz nə vaxtsa sizi tənqid edibmi? Nə üçün? Sizin bu tənqidə münasibətiniz?
45. Müdiriniz sizi kollektivdə tərifləyibmi? Hansı işinizə görə?
46. Repetitorluq edirsinizmi? Maaşınız nə qədər olsa həvəslə işləyərsiniz?
47. Heç boş vaxtınız olurmu və onu necə keçirirsiniz? Hobbiləriniz nədir?
48. Sizə vermədiyimiz hansı sualı gözləyirdiniz? Həmin sualı özünüzə verin və cavabını eşidək.

miq.edu.az

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.