Coğrafiya – Olimpiada suaları (10 sinif)

1. A məntəqəsində (0° şm.e., 65° ş.u.) yanvarın 10-u, yerli vaxtla saat 5.14 dəq, B məntəqəsində yanvarın 9-u yerli vaxtla saat 21.30 dəq. B məntəqəsinin Şimal yarımkürəsində yerləşdiyini, yay gündönümü günü bura günorta günəş şüalarının 60° bucaq altında düşdüyünü nəzərə alaraq, onun yerləşdiyi saat qurşağını və coğrafi koordinatını təyin edin.
A.
B.
C.
D.
E.
2.
A.
B.
C.
D.
E.
3.
A.
B.
C.
D.
E.
4.
A.
B.
C.
D.
E.
5.
A.
B.
C.
D.
E.
6.
A.
B.
C.
D.
E.
7. Azərbaycanın hansı fiziki-coğrafi rayonlarında uyğun olaraq Kür, Araz və Həkəri çaylarının mənsəbi yerləşir
A.
B.
C.
D.
E.
8.
A.
B.
C.
D.
E.
9.
A.
B.
C.
D.
E.
10. Avanqard üçlüyə daxil olan sahələri və bunun səbəbini müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.
11.
A.
B.
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
13.
A.
B.
C.
D.
E.
14.
A.
B.
C.
D.
E.
15. Çoxillik ritmik proseslərə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.
16.
A.
B.
C.
D.
E.
17.
A.
B.
C.
D.
E.
18. Əhalinin təbii artımı aşağı olan ölkələrdə olan problem və onun həllinin yollarından biri:
A.
B.
C.
D.
E.
19. Temperaturu 30ºC, nisbi rütubətliyi 80% olan 1 m3 hava 20ºC-yə qədər, temperaturu 10ºC, nisbi rütubətliyi 70% olan 1 m3 hava 0ºC-yə qədər soyudularsa, hər iki halda ayrılan su buxarının cəmini qramlarla hesablayın
A.
B.
C.
D.
E.
20. Ekoloji sistemin tarazlıq vəziyyəti və ekoloji mühitin mövcud normalara uyğunluğunun yoxlanılması müvafiq olaraq adlanır:
A.
B.
C.
D.
E.
21. Braziliyada yoxsul məhəllələrinin “favel” adlanması səbəbi:
A.
B.
C.
D.
E.
22. Braziliyada favellərin sayına görə ikinci yeri tutan şəhər:
A.
B.
C.
D.
E.
23. Favellərdə yaşayışın təhlükəli olmasının bir təbii, bir sosial amilini müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.
24. Favellərdə əhalinin sayının artmasının əsas səbəbi nədir?
A.
B.
C.
D.
E.
25. Verilən şəhərlərdən hansında favellərin yaranması ehtimalı böyükdür?
A.
B.
C.
D.
E.