2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Summativ qiymətləndirmə

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 10-cu sinif (4)

  • COĞRAFİYA
 

Səhfə 1 - 1

COĞRAFİYA

1.
A.
B.
C.
D.
E.

2. Çay yatğının en kəsiyinin sahəsi 36 m2  -dir. Çayın suyunun axın sürəti isə 3 m/san –yə bərabər olarsa, çayın su sərfini hesablayın:
A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

4.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

5. Kür çayının sol qollarını müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.

6. Kür dağarası vilayətinə aid olmayan coğrafi obyektləri qeyd edin:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

7.
A.
B.
C.
D.
E.

8.
A.
B.
C.
D.


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.