2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
T.Q.D.K

Buraxılış imtahanı fənləri üzrə test tapşırıqları

məktəb şagirdTest tapşırıqlarının nümunəsi

Ümumi təhsili həyata keçirən təhsil müəssisələrində ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə təhsil alanların biliyinin yekun qiymətləndirilməsi (attestasiyası) üçün istifadə olunacaq.
YÜKLƏ

Образец тестовых заданий
Образец тестовых заданий для итогового оценивания (аттестации) знаний обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях по уровню общего среднего образования
YÜKLƏ

Test tapşırıqlarının nümunəsi – 2015
Ümumi təhsili həyata keçirən təhsil müəssisələrində tam orta təhsil səviyyəsi üzrə təhsil alanların biliyinin yekun qiymətləndirilməsi (attestasiyası) üçün istifadə olunacaq

YÜKLƏ

Образец тестовых заданий – 2015
Образец тестовых заданий для итогового оценивания (аттестации) знаний обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях по уровню полного среднего образования
YÜKLƏ

2015-ci ildə ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə təhsilalanların biliyinin yekun qiymətləndirilməsi (attestasiyası) üçün təklif olunacaq inşa (esse) mövzuları
YÜKLƏ
Темы сочинений (эссе) для итогового оценивания знаний обучающихся по уровням общего среднего и полного среднего образования
YÜKLƏ

IX və XI siniflər üzrə buraxilış imtahanlarında şagirdlərin yazacaqları inşa (esse) mövzularına verilən tələblər haqqında
YÜKLƏ

Mənbə: tqdk.gov.az

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.