2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
BiologiyaDiaqnostik Qiymətləndirmə

Biologiya müəllimləri üçün – Diaqnostiq Qiymətləndirmə C

Səhfə 1 - 3

BİOLOGİYA

1. Toxum cücərən zaman ləpə yarpaqlarını torpağın üzərinə çixarmayan bitki:
A.
B.
C.
D.
E.

2.
Kasacıq+tac:

A.
B.
C.
D.
E.

3. Əlverişli şəraitdə 1 saat ərzində bir bakteriya hüceyrəsindən maksimum neçə nəsil yarana bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

4.
Yunan sözü olan loqos tərcümədə nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

5.
Kərtənkələnin arxa ayağında neçə barmaq vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

6.
Sadalananlardan hansı həşərat deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

7. Oynaq başının oynaq çuxurundan çıxması nə cür adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

8.
“Humor” sözünün dilimizə tərcüməsi:

A.
B.
C.
D.
E.

9.
Hemoqlobinin zülal hissəsi nə cür adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

10. Hansı sırada verilmiş bitkilər süni seçmə nəticəsində meydana gəlmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

11. Aşağıdakı canlılardan hansının rüşeym mərhələsində mezoderma qatı əmələ gəlmir?
A.
B.
C.
D.
E.

12.
DNT ikiləşir:

A.
B.
C.
D.
E.

13.
Daş sarmaşığının qarmaqcıqları nədən əmələ gəlmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

14.
Lələkvari yarpaqlar quruluşca hansı formalarda olur?

A.
B.
C.
D.
E.

15.
Xəzanın əsas səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

16. Əgər xlamodomonadanın qırmızı gözcüyü çıxarılarsa nə baş verər?
A.
B.
C.
D.
E.

17.
Çəyirdək meyvəsi olan bitkilər:

A.
B.
C.
D.
E.

18. Yaşıl quş mamırı torf mamırından göstəriləndən nə ilə fərqlənir?
A.
B.
C.
D.
E.

19.
Qıjıların cinsli nəsli necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

20. Aşağıdakı sürünənlərdən hansının qabıqdəyişməsi zamanı köhnə dəri corab kimi çevrilərək bütövlüklə bədəndən ayrılır?
A.
B.
C.
D.
E.

21.
Hansı həşəratın inkişafı natamam çevrilmə ilə gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

22.
Qurbağaların arxa bağırsağı bilavasitə hara açılır?

A.
B.
C.
D.
E.

23. Əgər 14 yaşlı insanın üst çənəsindəki köpək dişləri çıxardılarsa, 24-25 yaşlarında onun normada neçə dişi olar?
A.
B.
C.
D.
E.

24. İnsanda asqırma və öskürmə mərkəzləri baş beynin hansı şöbəsində yerləşir?
A.
B.
C.
D.
E.

25.
İnsanda ətrafların skelet əzələləri hansı qru plara bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.