Azərbaycan dili üzrə test nümunələri – Abituriyentlər və İbtidai sinif (MİQ)

1. Hansı cümlədə o və ya bu əvəzliyindən sonra vergül düzgün qoyulmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 21

2. Verilənlərə əsasən ümumiləşdirici söz yazın.1.Sözlər yeni sətrə ancaq bütöv hecalarla keçirilir.
2.İki və çoxhecalı sözlərin bircə saitdən ibarət olan son hecasını yeni sətrə keçirmək olmaz.
3.Qoşasamitli sözlərdə samitlərin hər biri ayrı-ayrı hecalarda işlənir.
4.Ad və ata adının qısaltması sətrin sonunda qoyula bilməz.
5.Sonu iki samitlə bitən sözlərə şəkilçi artırıldıqda sətirdən-sətrə keçirilmə zamanı kök bütöv şəkildə qalır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 21

3. "Göründü" və "görüldü" feillərinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 21

4. "Gülnur dinməz-söyləməz evdən çıxdı" cümləsində işlənmiş sözlərin hansı nitq hissələrinə aid olduğunu müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 21

5. "Azadlıq" sözünün leksik təhlili ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 21

6. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş söz adlıq haldadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 21

7. Fikirlərdən hansı idi, imiş, isə hissəciklərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 21

8. Sinkveyni tamamlaya bilən ifadəni müəyyən edin.taksonomiya
iyerarxik, nizamlı
dəyişir, hesablayır, istifadə edir
Düşünmənin strukturunu təmin edir.
......................................................................
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 21

9. Verilmiş sillogizmi tamamlayın.1.Hər cür cinayət qanun pozuntusudur.
2.Oğurluq işi cinayətdir.
3......................................
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 21

10. "Düzgünlüyümüz" sözünün tərkibinə görə təhlilinə aid hansı fikir səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 21

11. Feildən düzələn sifət təsirlik hal şəkilçisi qəbul etdikdə hansı xüsusiyyəti daşıyır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 21

12. "O"əvəzliyi hansı cümlədə işarə əvəzliyidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 21

13. Tarixizmlərdən birinin mənası doğru verilməyib:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 21

14. Morfem haqqında verilənlərdən düzgün olan fikri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 21

15. Şəkilçilər haqqında təqdim olunan fikirlər arasında uyğunluğu pozan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 21

16. Qrammatik quruluş haqqında fikirlər arasında məntiqi pozan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 21

17. Feilin qrammatik məna növlərindən hansı quruluşca üç cür ola bilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 21

18. "Bağışlamışam" feilinə aid fikirlərdən hansı düzgündür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 21

19. "Hiyləgərcəsinə hərəkət etdilər" cümləsində zərfin morfoloji təhlilinə aid səhv fikir hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 21

20. Defis işarəsi haqqında düzgün olan fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 21

21. Numerativlik xüsusiyyəti daşıyaraq kəmiyyət fərqi əmələ gətirə bilməyən sözü müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 21


 

Günel Əliyeva

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel   -Sumqayıt Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirib. Kurikulum Tədris Mərkəzinin və Nömrə 1 Tədris Mərkəzinin Kurikulum üzrə təlimçisidir. Kurikulum, Azərbaycan dili və Ədəbiyyat üzrə "Maksimum 10000 " test kitablarının müəllifidir. Kurikulum üzrə "Sürətli Öyrənmə Proqramı" ideyası əsasında 3 kitabı nəşr olunub. "Mən bir müəlliməm" kitabı isə Kurikulumu elmi və bədii üslublarda izah edən ilk kitabdır.

3 thoughts on “Azərbaycan dili üzrə test nümunələri – Abituriyentlər və İbtidai sinif (MİQ)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.