Загрузка...

YÖS – MATEMATİK SINAVI

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için online sınav

  • YÖS Matematik
 

Sual 1 - 40

YÖS Matematik

1.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2.

 

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3.

 

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8. 4 kişinin düz bir masaya sıralanma sayısı a, yuvarlak bir masaya sıralanma sayısı b olduğuna göre  a+b kaçtır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10. Dört basamaklı 5A1B sayısı 45 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13. 10 takımdan oluşan bir ligde her takım diğer takımların her biriyle yalnızca bir maç yaparsa toplam kaç maç yapılmış olur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29. Bir adamın adımının uzunluğu 50 cm’dir. Dakikada 35 adım atan bu adam, bir saatte kaç metre yol alır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !