Загрузка...

Yeni KURİKULUM Testləri – 2016

Müəllimlərin İşə Qəbuluna hazırlaşan namizədlər üçün çox faydalı yeni KURİKULUM testləri.

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 12

KURİKULUM

1.

Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 12

Sual 2 - 12

2.

Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 12

Sual 3 - 12

3.

İş vərəqi hazırlanarkən nəzərə alınmır:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 12

Sual 4 - 12

4. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 12

Sual 5 - 12

5.

Hansı sətirdə fəal təlimə aid olan xüsusiyyətlər sadalanıb?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 12

Sual 6 - 12

6.

Biri mikro idraki bacarıq deyil.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 12

Sual 7 - 12

7.

Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aid olmayanları seçin:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 12

Sual 8 - 12

8. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?
1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması
2. Siyasi və sosial kompetensiyalar
3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid
4. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 12

Sual 9 - 12

9.

Tədris vahidlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 12

Sual 10 - 12

10.

Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 12

Sual 11 - 12

11. Əgər şagid I yarımillikdə “5”, II yarımillikdə “4” qiymət alarsa ona illik qiymət neçə yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 12

Sual 12 - 12

12.

Təfəkkür növlərinin ierarxiyası necədir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 12


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.