MİQ imtahanları üçün Məntiq Sualları (yaş məsələləri)

Biz çoxlarımızın həllində çətinlik çəktiklərimiz YAŞ məsələlərinə aid Məntiq testləri. 

  • Məntiq
 

Sual 1 - 25

Məntiq

1.
50 yaşındakı bir atanın 4, 8 və 12 yaşında üç uşağı var. Neçə il sonra uşaqların yaşları cəmi atanın yaşına bərabər olar ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2.
Gülər anadan olanda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları cəmi 60 olar. Gülərin neçə yaşı var ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3.
50 yaşındakı bir ata oğulunun yaşında olanda, Oğlunun həmin vaxta yaşı indiki yaşından üç dəfə kiçik idi.  Oğulun indi neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4.
Ata 40, oğul 10 yaşındadır. Neçə il sonra atanın yaşından iki dəfə çox olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5.
Atanın yaşı iki övladın yaşları cəmindən 33 yaş böyükdür. 3 il sonra atanın yaşı övladlarının yaşları cəmindən 2 dəfə çox olacaq. Atanın indiki yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6.
Vahidin 4 il əvvəlki yaşı, Vaqifin 2 il sonrakı yaşından 2 dəfə çoxdur. Vahidin indiki yaşı Vaqifin yaşından 3 dəfə çox olarsa, Vaqif neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7.
Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8.
Bugün 50 yaşında olan ata, oğlunun yaşında ikən, oğlunun yaşı bugünki yaşının 3 ⁄1 -nə bərabər idi. Oğul neçə yaşındadır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9.
Ata ilə üç uşağının yaşları cəmi 60-dır. Neçə il sonra ata ilə uşaqlarının yaşları cəmi 72 olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10.
Həmid Dilarədən 4 yaş böyükdür. 5 ildən sonra yaşlarının cəmi 28 olacaqsa, Dilarənin indi neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11.
Ana 24 yaşında olarkən üçəm uşaqları anadan olmuşdur. Neçə ildən sonra ananın yaşı uşaqların yaşları cəminə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12.
Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13.
Nigar Nərgizdən 6 yaş böyük, Nərmindən 3 yaş kiçikdir. Buna görə, Nərgiz, Nərmindən neçə yaş kiçikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14.
İlhamın yaşı Namiqin yaşının 3 mislindən 1 vahid çoxdur. İlham və Namiqin yaşları cəmi 49 olduğuna görə, Namiq neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15.
19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16.
A qrupundakı şəxslərin orta yaşı 16, B qrupundakıların isə orta yaşı 28 – dir. B – dəki şəxslərin sayı A – dan 3 dəfə çox olarsa, qrupların birlikdə yaş ortalaması neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17.
Üç il yaş fərqi ilə anadan olmuş üç qardaş ilə atanın yaşları cəmi 189 dur. Atanın yaşı, üç qardaşın yaşları cəminin yarısına bərabər olarsa, ata bugün neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18.
Namiq 18, Orxan 3 yaşındadır. Neçə il sonra Namiqin yaşı Orxanın yaşının 2 mislinə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19.
Atanın yaşı iki il yaş fərqi ilə doğulmuş dörd uşağının yaşları cəminə bərabərdir. Ata 68 yaşında olduğuna görə, böyük uşağın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20.
Murad 18, Əhməd 30 yaşındadır. Murad, Məmməd yaşda olanda Məmməd Əhməd yaşda olacaqdır. Məmməd neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21.
50 yaşındakı bir atanın 4, 8, 12 yaşlarında üç uşağı var. Neçə il sonra uşaqların yaşları cəmi atanın yaşına bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22.
Ana ilə atanın yaşları cəmi 62 – dir. 4 il sonra yaşları nisbəti¾ olduğuna görə, yaşları fərqi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23. Oqtay ilə Kərimin bugünki yaşları cəmi 42 – dir. Oqtay Kərim yaşında olanda yaşlarının cəmi 26 olduğuna görə, Oqtayın bugün neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24.
Səlim x yaşında, Azər isə x-2 yaşındadır. 1 il sonra Səlimin yaşı Azərin yaşının 2 misli olacaq. Azərin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25. Bir atanın 51, qızının isə 13 yaşı vardır. Neçə ildən sonra atanın yaşı qızının yaşından 3 dəfə çox olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 25


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

One thought on “MİQ imtahanları üçün Məntiq Sualları (yaş məsələləri)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.