Ümumi Məntiq testləri 326 – 350

  • Məntiq
 

Sual 1 - 25

Məntiq

1.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14. 2 , 9 , 28 , 65 , ? , 217 , 344

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15. Beynəlxalq konfransda iştirak edən dörd alim: fizik, tarixçi, bioloq və riyaziyyatçının milliyətləri fərqlidir və alimlərin hər birinin dörd dildən (rus, ingilis, fransız, italyan) ikisini bilmələrinə baxmayaraq, onların dördlükdə danışa bilmələri üçün hamısının bildikləri eyni bir dil yoxdur. Üç nəfərin eyni vaxtda danışa bildikləri italyan dili var. Alimlərin heç biri eyni vaxtda fransız və rusdillərində danışa bilmir.Fizik igiliscə danışa bilmir, amma bioloq və tarixçi bir –
biriilə danışmaq istəsələr o, tərcüməçilik edəbilir.Tarixçi riyaziyyatçıilə fransızca danışa bilir. Fizik, bioloq və riyaziyyatçı üçlükdə eynidildə söhbət edə
bilmirlər. Alimlərin hər biri hansı ikidili bilirlər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqə yə analoji olan variantı seçin.
Texnika – traktor

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22. Aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir?
A, B, C, D, E və F – in hərəsinin bir maşını var. Bu maşınlardan üçü qara, ikisi qırmızı, biridə yaşıl rəngdədir. Maşınların rəngləri haqqında aşağıdakılar məlumdu:
♦ B və C – nin maşınları eyni rəngdədir;
♦ F və E – nin maşınları fərqli rəngdədir;
♦ A –nın maşını aradır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24. Qanunauyğunluğu pozan ədədi tapın.
8  13  65  70  350  356

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25. Asəf, Babək və Vahid 1; 8 və 30 nömrəli məktəblərdə oxuyurlar. Onlar A, B və C küçələrində yaşayırlar. Şagirdlərdən biri fizika,digəri biologiya, o biri isə kimya fənnini yaxşı oxuyur. Məlumdurki:
♦Asəf A küçəsində, Babək isə B küçəsində yaşamır;
♦A küçəsində yaşayan oğlan fizikanı yaxşı oxuyur və 30 nömrəli məktəbin şagirdidir;
♦ B küçəsində yaşayan oğlan 1 nömrəli məktəbdə oxuyur və fizikanı yaxşı oxumur;
♦Vahid 30 nömrəli məktəbdə oxuyur;
♦ 8 nömrəli məktəbin şagirdi kimyanı yaxşı oxumur.
Kimin hansı küçədə yaşadığını, hansı məktəbdə və hansı fənni yaxşı oxuduğunu tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 25


 

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.