Ümumi Məntiq testləri 376 – 400

  • Məntiq
  • Kateqoriyasız
 

Sual 1 - 10

Məntiq

1. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 10

Sual 2 - 10

2.

Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

1  2  6  16  44  120  ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 10

Sual 3 - 10

3. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 10

Sual 4 - 10

4.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 10

Sual 5 - 10

5.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 10

Sual 6 - 10

6. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 10

Sual 7 - 10

7.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 10

Sual 8 - 10

8.

6 nəfərdən müxtəlif tərkibdə neçə 4 nəfərlik qrup yaratmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 10

Sual 9 - 10

Kateqoriyasız

9. Mətni məntiqi cəhətdən tamamlayın:

“Yeni kitabımı düymələrinə axırıncı dəfə on il əvvəl toxunduğum yazı maşınımla yazdım. Yazmağa başladıqda əvvəlki kimi sürətli deyildim, amma qısa zaman ərzində sürətimi artıra bildim. Çap maşınından istifadə etmək velosiped sürməyə bənzəyir. …”

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 10

Sual 10 - 10

10.

Cümlənin doğru mənasını tamamlayan cavabı tapın:

Nahar … ola bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 10


 

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.