Ümumi Məntiq testləri 351 – 375

  • Məntiq
 

Sual 1 - 25

Məntiq

1.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5. “Son zəng” günü məzunlar bir- birlərinə hədiyyələr,verdilər. 420 hədiyyənin, bağışlanıldığı məlumdursa,məzunların sayını tapın?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6. A ədədi B ədədinin 50%- ni təşkil edir. B ədədi A ədədinin neçə faizini təşkil edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9. Kater çayın axını istiqamətində 7 saata getdiyi yol, əks istiqamətdə 8 saata getdiyi yola bərabərdir. Katerin qurğun suda sürətini 30km/saat- dir. Çayın axın sürətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12. Bir kvadratın sahəsini 36% azaltmaq üçün onun hər tərəfini neçə faiz azltmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13. Usta birinci gün divarın 1/6- ni, ikinci gün qalan hissənin 2/5ni,üçüncü gün isə qalanının 1/3-ni
boyadı. Bundan sonra 6 m2 boyanmamış divarqaldı. Divarın ümumi sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14. İki paraşütçü eyni vaxtda təyyarədən tullanır. Onlardan biri 12 dəqiqəyə, ikincisi isə 15 dəqiqəyə yerə çatır. Neçə dəqiqədən sonra ikinci paraşütçü birinciyə nəzərən yerdən iki dəfə hündürdə olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15. Aşağıdakı cədvələ görə k hansı ədəddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20. Verilənlərə görə A+B cəmini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21. Dördrəqəmli ədədi onun dörddə birinə bölsək və alınan cavabı dördə bölsək neçə alınar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22. “?” əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

23  28  38  49  ?  70  77

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 25


 

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.