Ümumi Məntiq testləri 226 – 250

  • Məntiq
 

Sual 1 - 25

Məntiq

1.

A qrupundakı şəxslərin orta yaşı 16, B qrupundakıların isə orta yaşı 28 – dir. B – dəki şəxslərin sayı A – dan 3 dəfə çox olarsa, qrupların birlikdə yaş ortalaması neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2.

Üç il yaş fərqi ilə anadan olmuş üç qardaş ilə atanın yaşları cəmi 189 dur. Atanın yaşı, üç qardaşın yaşları cəminin yarısına bərabər olarsa, ata bugün neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3.

Namiq 18, Orxan 3 yaşındadır. Neçə il sonra Namiqin yaşı Orxanın yaşının 2 mislinə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4.

Atanın yaşı iki il yaş fərqi ilə doğulmuş dörd uşağının yaşları cəminə bərabərdir. Ata 68 yaşında olduğuna görə, böyük uşağın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5.

Murad 18, Əhməd 30 yaşındadır. Murad, Məmməd yaşda olanda Məmməd Əhməd yaşda olacaqdır. Məmməd neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6.

50 yaşındakı bir atanın 4, 8, 12 yaşlarında üç uşağı var. Neçə il sonra uşaqların yaşları cəmi atanın yaşına bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7.

Ana ilə atanın yaşları cəmi 62 – dir. 4 il sonra yaşları nisbəti¾ olduğuna görə, yaşları fərqi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8. Oqtay ilə Kərimin bugünki yaşları cəmi 42 – dir. Oqtay Kərim yaşında olanda yaşlarının cəmi 26 olduğuna görə, Oqtayın bugün neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9.

Səlim x yaşında, Azər isə x-2 yaşındadır. 1 il sonra Səlimin yaşı Azərin yaşının 2 misli olacaq. Azərin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10. Bir atanın 51, qızının isə 13 yaşı vardır. Neçə ildən sonra atanın yaşı qızının yaşından 3 dəfə çox olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11.

Kompromis sözünə hansı daha çox uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12.

Ağac əkiləndə boyu 1 m idi. Ağac hər il 1 m boy atır. 5 il sonra ağacın boyundan 2m kəsildi. Ağacın boyu nə qədər oldu?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13. Digərlərindən ciddi bir xüsusiyyətə görə fərqlənən variantı seçin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14.

Alıcı müəyyən etdiyi 4 əşyanı almaq üçün müəyyən məbləğdə pul götürüb mağazaya daxil oldu. Amma o, aldığı 3 əşyanın hər birini 5 faiz güzəştlə aldı. Daha sonra o başqa mağazadan da 5 faiz güzəştlə bir əşya aldı. Alıcı ümumi puluna nə qədər qənaət etdi?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15. ? işarəsinə uyğun ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16. Uyğun cütlərdən sözləri qurun.
iə, flsf, aiə, aaı, dbçk, əəə, xtr, ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17.

Aşağıdakılardan artıq olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18.

Van Allen qurşaqları hansı sahəyə birbaşa aidiyyatı olan termindir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19.

Üzüntü – 4, Qalib – 5, İstisna – 5, Müstəqillik – ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20.

3 A 3=27. 2 A 2 = 8; 1 A 1 = ? (A riyazi əməliyyatdır)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21. ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Cəlil Məmmədquluzadə – Molla Nəsrəddin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22. Tamamlayın:
q,w,e,r,t,y,?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23.

Ədədlərdən hansı digərlərində olmayan onda olan müəyyən xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24.

Mahiyyətcə artıq olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25. Ardıcıllığı tamamlayın.
Monreal, Los Anceles, Barselona, Sidney, ? , London

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 25


 

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.