Ümumi Məntiq testləri 051 – 075

  • Məntiq
 

Sual 1 - 25

Məntiq

1. Verilən sözlər cütünə analoji əlaqəli natamam cütü tamamlayın.
Dəmir – metal;
Hidrogen - ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2. "Səndən ötrü elə darıxıram ki, ...

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3. Cümlənin doğru mənasını tamamlayan cavabı tapın:
Nahar.......ola bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4. Digərlərindən fərqlənən sözü tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır) 
həkim-terapevt

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6. Anaqramı həll edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7. Hacı Zeynalabdin Şirvani, Fernand Magellan, Mixail Lazaryev, Ceyms Kuk və Piri Rəisi birləşdirən ümumi cəhəti tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8. “l gc sl gc” atalar sözündəki düşmüş saitlər sırası¬nı tapın: 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9. Atalar sözünü tamamlayın.
Yalançının ... olmaz.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10. roman – proloq
opera - ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11. Hərflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasında məntiqi əlaqə vardır. Fərqli sözü seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).
geyim – köynək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13. Verilən sözlər cütünün əlaqəsinə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).
Parlaq – zülmət

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15. Verilən sözlər arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınır).
Nəqliyyat – təyyarə – avtomobil

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16. Verilən sözlər cütünün əlaqəsinə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).
Kitab – vərəq

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17. Hərflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasında məntiqi əlaqə vardır. Fərqli sözü seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18. Analoji əlaqəni tapın:
Səbəb - nəticə 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19. “İşləməyən dişləməz” və “...” atalar sözləri eyni məna daşıyırlar.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20. Sizə verilən beş sözdən dördü arasında məntiqi əlaqə var. Bu məntiqi əlaqəyə uyğun olmayan, artıq sözü tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21. Sizə iki söz verilib. Bu sözlər arasında məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq, analogiyaya görə düzgün cavabı seçin (sözlər arasında ardıcıllıq vacibdir).
Ləçək: çiçək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22. Sizə üç söz verilib. Birinci iki söz arasında məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq, analogiyaya görə üçüncü sözə uyğun olanı seçin.
Metrə: məsafə, dəqiqə: ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23. Kamal, Səlim, Ramin, Bəhram və Kənanın öz stolları var. Kamal və Kənanın stollarının üstündə kompüter var, digərlərində isə ancaq kitablar var. Ramin və Kamalda həm təlimat, həm də yaddaş kitabçaları var. Qalanlarında isə ancaq yaddaş kitabçası var. Kamal və Bəhramın stolları taxtadan, qalanları isə taxtadan deyil. Kimin kompüteri taxta stolun üstündədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24. Hərf sırası pozulmuş beş sözdən dördü müəyyən əlamətə görə oxşardır. Hərflərin sırasını düzəldərək fərqli sözü tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.
insan – beyin; kompyuter – ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 25