Загрузка...

TEXNOLOGİYA – Test toplusu 2019

1. Məmulatın bütün emal prosesini özündə əks etdirən əməliyyatlar və onların tərkib hissələri, materiallar, istehsal avadanlığı və məmulatın hazırlanması üçün texnoloji rejimlər haqqında ətraflı məlumat verən texnoloji sənəd formasıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Təchizatların, avadanlığın, materialların, işin və s. göstərilməsi ilə məmulatın müəyyən ardıcıllıqda
hazırlanmasının (təmirinin) bütün əməliyyatları üzrə aparılan texnoloji proseslərin təsvirini özündə
cəmləşdirir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. Metalın plastikliyi nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 40

4. Texnoloji sənədlər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Bir kub santimetr şam ağacı oduncağı 0,8 qr. kütləyə malikdirdə,onun sıxlığı nə qədər olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. Hansı ağac novləri yumşaqdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Bir kub santimetr şam ağacı oduncağı 0,5 qr. kütləyə malikdirdə,onun sıxlığı nə qədər olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Az sıxlığa malik ağaclar hansı variantda doğru göstərilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Yüksək sıxlığına malik ağaclar hansı variantda doğru göstərilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Digər cisimlərin oduncağa daxil olmasına müqavimət göstərmə qabiliyyətinə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. Onun müəyyən yükə davam gətirmə qabiliyyətidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Stolustu burğu dəzgahında burğunun surəti hansı hissə vasitəsi ilə dəyişilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. Xarici təsir götürüldükdən sonra əvvəlki forma və ölçüsünü bərpa etmək qabiliyyətidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Bir çox oduncaq məmulatlarının hazırlanması üçün quru oduncağın rütubətliliyinin nə qədər olması tələb olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. Nəmliyi 8—15% olan oduncağı necə əldə etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. Yeni tədarük edilmiş oduncağın nəmliyi nə qədər olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Transportyor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Elektrik drelini kim ixtira edib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. İş maşınlarının əsas hissələrindən biri səhv göstərilib:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. Oduncaq pəstahların yonma üsulu ilə emalı üçün nəzərdə tutulmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. Detalın cizgisində gostərilən olcu 40 +0,2 və 40 -0,1-dir. Nominal olcunu tapın?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Metal ərintisini təyin edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Metalkəsən qaycının dəstəsini hansı barmaqla ayırırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Torna dəzgahının hansı hərəkəti əsas hərəkət adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. Fleys” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. Daxili yiv acan (metcik) vasitəsilə yivdə tam profil alınmayıb. Səbəbini təyin edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Niyə elektrik enerjisi elektrik xətləri vasitəsilə yuksək gərginlikli cərəyan ilə oturulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. İşıq iş yerinə hansı tərəfdən duşməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Hansı hərəkətlə faneri sumbat kağızı ilə təmizləmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Mexanizmdə valın dovrəsini necə artırmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. Hansı metal və ərinti yuksək plastikliyə və bərkliyə malikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. Qalaylama əməliyyatı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Çorək doğrama taxtası hansı nişanla nişanlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Elektrik dovrəsinin hissəsi ardıcıl birləşən beş lampadan ibarətdir. Cərayən qoşulan zaman bir elektrik lampası sıradan cıxdı. Necə lampa yanacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Tirciyin qalınlığı və uzunluğu məmulatın uzunluğunun diametrindən nə qədər böyük olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

23 thoughts on “TEXNOLOGİYA – Test toplusu 2019

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !