Загрузка...

TEXNOLOGİYA – Sertifikasiya və MİQ

  • TEXNOLOGİYA
 

Sual 1 - 50

TEXNOLOGİYA

1. Dəlici yeyələr vasitəsilə bir hərəkət zamanı hansı qalınlıqda metal yonulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

Sual 2 - 50

2. Taxta uzrə torna dəzgahında yonma əməliyyatını aparan zaman əsas hərəkətin adı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

Sual 3 - 50

3. Torna dəzgahının qabaq aşığında yerləşən işci valının adı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

Sual 4 - 50

4. Kəmər oturməsi hansı hissələrdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

Sual 5 - 50

5. Hansı cihaz elektrik enerjisinin quvvəsini olcur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

Sual 6 - 50

6. Muəyyən edin – taxtanı emal edən torna dəzgahı hansı maşın novunə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

Sual 7 - 50

7. Layihə məmulatın hazırlanması ucun yaradıcılıq layihəsinin sonuncu bəndini gostərin?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

Sual 8 - 50

8. Məmulatın hazırlanma ardıcılığında ən axırıncı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

Sual 9 - 50

9. Hansı sənəddə məmulatın hazırlanma texnologiyası gostərilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

Sual 10 - 50

10. Metal rəndəyə aid olmayan hissəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

Sual 11 - 50

11. Ağac parcasının numunəsinin nəmişliyi 20%-dir.Onu qurudandan sonra kutləsi 150 qramabərabərdir.
Numumənin nəm vəziyyətdə olan kutləsini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

Sual 12 - 50

12. Hansı yivacanlar ən boyuk kutləyə malikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

Sual 13 - 50

13. Aşağıdakı gostərilən yivlər arasında yuksək addımlı yivi tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

Sual 14 - 50

14. У7A novlu alət poladında A hərifi nəyə işarə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

Sual 15 - 50

15. Qələm vasitəsi ilə doğrayan zaman cəkicin kutləsi nədən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

Sual 16 - 50

16. Oduncagı duzgun 40°, 45°, 60° bucaqla mişarlamaq ucun istifadə edilən tərtibat.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

Sual 17 - 50

17. Certyojda butov əsas xəttin qalınlığı 1,2 mm-ə bərabərdir. Bu certyojda istifadə olunan butov nazik
xəttin qalınlığını təyin edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

Sual 18 - 50

18. Nazik Təbəqə metal nəyə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

Sual 19 - 50

19. Deşiklər nece olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

Sual 20 - 50

20. Kommunikasiya texnologiyalarına nə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

Sual 21 - 50

21. Metalla işləyərkən nə geyinmək lazımdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

Sual 22 - 50

22. Nə üçün üzərinə yapışqan sürtülmüş detalları yapışdırmamışdan əvvəl bir müddət havada saxlayırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

Sual 23 - 50

23. Burğular hansı növdə olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

Sual 24 - 50

24. Şurupların başlıqları hansı hansı formada olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

Sual 25 - 50

25. Şuruplarla birləşdirmə mismarlarla birləşdirmədən nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

Sual 26 - 50

26. Aşağıda sadalananlardan hansıları ilə ağacdan olan detalları birləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

Sual 27 - 50

27. Burğulamadan əvvəl nə etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

Sual 28 - 50

28. Yonma zamanı kəsilən yonqarın qalınlığı nədən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

Sual 29 - 50

29. Rəndə ilə hansı işi görürlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

Sual 30 - 50

30. Oduncaq detalın təmizlənməsini nəyin köməyi ilə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

Sual 31 - 50

31. Oduncaqla işləmək üçün hansı tərtibatlardan istifadə edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

Sual 32 - 50

32. Hansı sırada oduncaqla işləmək üçün hansı tərtibatlardan istifadə edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

Sual 33 - 50

33. Cavabların hansında Ağacın hissələri düzgün sadalanıb ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

Sual 34 - 50

34. Faneri necə alırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

Sual 35 - 50

35. Hansı hallarda nişanlama zamanı ülgüdən istifadə edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

Sual 36 - 50

36. Nişanlanmış pəstahın üzərində hansı alətin köməyi ilə çevrə və qövsləri çəkirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

Sual 37 - 50

37. Reysmusun köməyi ilə hansı nişanlama xətlərini icra edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

Sual 38 - 50

38. Verilən alətlərdən hansılar düzbucaqlı formalı detalların nişanlanması üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

Sual 39 - 50

39. Məmulatı nə üçün miqyasda təsvir edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

Sual 40 - 50

40. Çertyoju oxumaq nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

Sual 41 - 50

41. Yığma nəyə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

Sual 42 - 50

42. Tikiş məmulatlarının nəm-isti emalı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

Sual 43 - 50

43. Pəstah nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

Sual 44 - 50

44. Texnoloji xəritələr nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

Sual 45 - 50

45. Detalı hazırlamamışdan əvvəl nə etmək lazımdı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

Sual 46 - 50

46. Yanacaqdan və axar suyun gücündən əmələ gələn enerjini istehsalatda və məişətdə geniş ehtiyac duyulan elektirikə çevirən yerler adlanir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

Sual 47 - 50

47. Yumurtanin tərkibində hansı qurup vitaminler var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

Sual 48 - 50

48. Sintetik parçalar üçün ütünen qızdırılma temperatoru?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

Sual 49 - 50

49. İpek və yun parçalar üçün ütünün qizdırılma temperatoru?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

Sual 50 - 50

50. Pambıq və kətan parçalar üçün ütünün qizdırıma temperatoru?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

22 şərh “TEXNOLOGİYA – Sertifikasiya və MİQ

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !