Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...

TEXNOLOGİYA – Sertifikasiya və MİQ

  • TEXNOLOGİYA
 

Sual 1 - 50

TEXNOLOGİYA

1. Dəlici yeyələr vasitəsilə bir hərəkət zamanı hansı qalınlıqda metal yonulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

Sual 2 - 50

2. Taxta uzrə torna dəzgahında yonma əməliyyatını aparan zaman əsas hərəkətin adı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

Sual 3 - 50

3. Torna dəzgahının qabaq aşığında yerləşən işci valının adı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

Sual 4 - 50

4. Kəmər oturməsi hansı hissələrdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

Sual 5 - 50

5. Hansı cihaz elektrik enerjisinin quvvəsini olcur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

Sual 6 - 50

6. Muəyyən edin – taxtanı emal edən torna dəzgahı hansı maşın novunə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

Sual 7 - 50

7. Layihə məmulatın hazırlanması ucun yaradıcılıq layihəsinin sonuncu bəndini gostərin?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

Sual 8 - 50

8. Məmulatın hazırlanma ardıcılığında ən axırıncı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

Sual 9 - 50

9. Hansı sənəddə məmulatın hazırlanma texnologiyası gostərilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

Sual 10 - 50

10. Metal rəndəyə aid olmayan hissəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

Sual 11 - 50

11. Ağac parcasının numunəsinin nəmişliyi 20%-dir.Onu qurudandan sonra kutləsi 150 qramabərabərdir.
Numumənin nəm vəziyyətdə olan kutləsini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

Sual 12 - 50

12. Hansı yivacanlar ən boyuk kutləyə malikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

Sual 13 - 50

13. Aşağıdakı gostərilən yivlər arasında yuksək addımlı yivi tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

Sual 14 - 50

14. У7A novlu alət poladında A hərifi nəyə işarə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

Sual 15 - 50

15. Qələm vasitəsi ilə doğrayan zaman cəkicin kutləsi nədən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

Sual 16 - 50

16. Oduncagı duzgun 40°, 45°, 60° bucaqla mişarlamaq ucun istifadə edilən tərtibat.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

Sual 17 - 50

17. Certyojda butov əsas xəttin qalınlığı 1,2 mm-ə bərabərdir. Bu certyojda istifadə olunan butov nazik
xəttin qalınlığını təyin edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

Sual 18 - 50

18. Nazik Təbəqə metal nəyə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

Sual 19 - 50

19. Deşiklər nece olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

Sual 20 - 50

20. Kommunikasiya texnologiyalarına nə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

Sual 21 - 50

21. Metalla işləyərkən nə geyinmək lazımdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

Sual 22 - 50

22. Nə üçün üzərinə yapışqan sürtülmüş detalları yapışdırmamışdan əvvəl bir müddət havada saxlayırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

Sual 23 - 50

23. Burğular hansı növdə olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

Sual 24 - 50

24. Şurupların başlıqları hansı hansı formada olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

Sual 25 - 50

25. Şuruplarla birləşdirmə mismarlarla birləşdirmədən nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

Sual 26 - 50

26. Aşağıda sadalananlardan hansıları ilə ağacdan olan detalları birləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

Sual 27 - 50

27. Burğulamadan əvvəl nə etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

Sual 28 - 50

28. Yonma zamanı kəsilən yonqarın qalınlığı nədən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

Sual 29 - 50

29. Rəndə ilə hansı işi görürlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

Sual 30 - 50

30. Oduncaq detalın təmizlənməsini nəyin köməyi ilə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

Sual 31 - 50

31. Oduncaqla işləmək üçün hansı tərtibatlardan istifadə edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

Sual 32 - 50

32. Hansı sırada oduncaqla işləmək üçün hansı tərtibatlardan istifadə edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

Sual 33 - 50

33. Cavabların hansında Ağacın hissələri düzgün sadalanıb ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

Sual 34 - 50

34. Faneri necə alırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

Sual 35 - 50

35. Hansı hallarda nişanlama zamanı ülgüdən istifadə edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

Sual 36 - 50

36. Nişanlanmış pəstahın üzərində hansı alətin köməyi ilə çevrə və qövsləri çəkirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

Sual 37 - 50

37. Reysmusun köməyi ilə hansı nişanlama xətlərini icra edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

Sual 38 - 50

38. Verilən alətlərdən hansılar düzbucaqlı formalı detalların nişanlanması üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

Sual 39 - 50

39. Məmulatı nə üçün miqyasda təsvir edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

Sual 40 - 50

40. Çertyoju oxumaq nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

Sual 41 - 50

41. Yığma nəyə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

Sual 42 - 50

42. Tikiş məmulatlarının nəm-isti emalı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

Sual 43 - 50

43. Pəstah nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

Sual 44 - 50

44. Texnoloji xəritələr nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

Sual 45 - 50

45. Detalı hazırlamamışdan əvvəl nə etmək lazımdı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

Sual 46 - 50

46. Yanacaqdan və axar suyun gücündən əmələ gələn enerjini istehsalatda və məişətdə geniş ehtiyac duyulan elektirikə çevirən yerler adlanir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

Sual 47 - 50

47. Yumurtanin tərkibində hansı qurup vitaminler var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

Sual 48 - 50

48. Sintetik parçalar üçün ütünen qızdırılma temperatoru?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

Sual 49 - 50

49. İpek və yun parçalar üçün ütünün qizdırılma temperatoru?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

Sual 50 - 50

50. Pambıq və kətan parçalar üçün ütünün qizdırıma temperatoru?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

6 şərh “TEXNOLOGİYA – Sertifikasiya və MİQ

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !