Загрузка...

Texnologiya MİQ (YENİ)

  • TEXNOLOGİYA
 

Sual 1 - 50

TEXNOLOGİYA

1. Qırmızı rəngli, ağır metal qeyd olunanlardan hansına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

Sual 2 - 50

2. Misin sinklə va başqa metallarla birləşməsindən hazırlanan  sarı rəngli metaldir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

Sual 3 - 50

3. Qalınlığı 0,2 mm-dən 0,5 mm-ə qədər olan nazik təbəqəli polada deyilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

Sual 4 - 50

4. Konserv bankalarının hazırlanmasında bu metaldan  istifadə edilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

Sual 5 - 50

5. En kəsiyi dairə, kvadrat və ya üçbucaq şəklində olan nazik metal saplara deyilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

Sual 6 - 50

6. Texnologiya nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

Sual 7 - 50

7. Polad, alüminum, mis və latun pəstahlardan prokat və ya çəkmə üsulu ilə hazırlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

Sual 8 - 50

8. Prokat üsulu ilə prokat dəzgahlarında fırlanan vallar arasında uzun pəstahı sıxmaqla alınan məftilə deyilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

Sual 9 - 50

9. Metal lövhələrin və məftilin səthi çirkdən, rəngdən, pasdan  necə təmizlənir?

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 50

Sual 10 - 50

10. Marşrut xəritələri nə ucun lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

Sual 11 - 50

11. Nazik metal lövhələri birləşdirmə üsuluna aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

Sual 12 - 50

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

Sual 13 - 50

13. Başlıq va mildən ibarət olan bərkidici detallardır. Onlar yumşaq poladdan, misdan, alümindan, latundan hazırlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

Sual 14 - 50

14. Verilənlərdən biri təyyarə və gəmiqayırmada, körpü- salmada, metal məişət avadanlığının hazırlanmasında geniş istifadə olunur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

Sual 15 - 50

15. Reysmusla hansı əməliyyatları yerinə yetirirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

Sual 16 - 50

16. Verilənlərdən hansı elektrik enerji  mənbəyinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

Sual 17 - 50

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

Sual 18 - 50

18.

A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 50

Sual 19 - 50

19. Yüklənmiş hissəciklərin, yəni elektronların istiqamatli hərəkəti necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

Sual 20 - 50

20. Mişarlama qutusu nə ucun istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

Sual 21 - 50

21. Cərayan mənbayi nəyə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

Sual 22 - 50

22. Yanacaqdan va axar suyun gücündən əmələ gələn enerjini istehsalatda və məişətdə geniş ehtiyac duyulan elektrikə çevirən yerlər necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

Sual 23 - 50

23. Bunun vasitəsilə cərəyanın ötürülməsi zamanı itkini azaltmaq məqsədilə yüksək gerginlik yaradılır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

Sual 24 - 50

24. Kulinariya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

Sual 25 - 50

25. Çay ilk dəfə harda istifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

Sual 26 - 50

26. Hamar səth almaq ucun taxtanı hansı istiqamətdə yonmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

Sual 27 - 50

27. Qədim Çinlilər çayı nə məqsədlə içirdilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

Sual 28 - 50

28. İlk dəfə Avropaya çayı nə vaxt gətirdilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

Sual 29 - 50

29. İlk dəfə Avropaya çayı kimlər gətirdilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

Sual 30 - 50

30. Pərcim birləşməsi hansı nov birləşməyə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

Sual 31 - 50

31. Sadalananlardan hansılar buterbrod növləridir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

Sual 32 - 50

32. Çay bitkisi ilk dəfə Qafqazda nə vaxt əkilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

Sual 33 - 50

33. Qəhvə ağacının vətəni haradır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

Sual 34 - 50

34. Kakao ilk dəfə harada yaranıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

Sual 35 - 50

35. Kakaonu Cənubi Amerikadan Avropaya ilk dəfə nə vaxt gətiriblər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

Sual 36 - 50

36. Yumurtanın tərkibində əsasən hansı vitaminlər var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

Sual 37 - 50

37. Burğuların novləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

Sual 38 - 50

38. Əgər kolbasanın, mal ətinin və s. Üzərinə yumurta-süd qarışığını töküb sobada bişirsək, nə alınar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

Sual 39 - 50

39. İş zamanı düzgün oturuş qaydalarına aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

Sual 40 - 50

40. İynə və sancaqlarla iş zamanı barmaqları deşilmədən qorumaq üçündür. O, sağ əlin orta barmağının ölçüsünə görə seçilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

Sual 41 - 50

41. Biçmə zamanı ülgünün detallarını kontur boyunca nişanlayır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

Sual 42 - 50

42. Cuqun dəmirin ərintisidir və tərkibində karbon necə faizdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

Sual 43 - 50

43. Metrədən ölçülərin götürülməsi və həmçinin parçanın uzununu, enini ölçmək üçün istifadə edilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

Sual 44 - 50

44. Ütünün qızma temperaturu  pambıq və kətan parçalar üçün nə qədər olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

Sual 45 - 50

45. Ütünün qızma temperaturu  ipək və yun parçalar üçün nə qədər olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

Sual 46 - 50

46. Ütünün qızma temperaturu  sintetik parçalar üçün nə qədər olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

Sual 47 - 50

47. Verilənlərdən hansılar buterbrod növləridir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

Sual 48 - 50

48. Olcu alətlərinin novləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

Sual 49 - 50

49. Buterbrodun alman dilindən tərcüməsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

Sual 50 - 50

50. Kakonu Cənubi Amerikadan Avropaya ilk dəfə 1492-ci ildə hansı məhşur səyyah gətirib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Müəllimə Dəstək ” Kitabından

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

28 thoughts on “Texnologiya MİQ (YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !