Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...

Texnologiya MİQ (YENİ)

  • TEXNOLOGİYA
 

Sual 1 - 50

TEXNOLOGİYA

1. Qırmızı rəngli, ağır metal qeyd olunanlardan hansına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

Sual 2 - 50

2. Misin sinklə va başqa metallarla birləşməsindən hazırlanan  sarı rəngli metaldir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

Sual 3 - 50

3. Qalınlığı 0,2 mm-dən 0,5 mm-ə qədər olan nazik təbəqəli polada deyilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

Sual 4 - 50

4. Konserv bankalarının hazırlanmasında bu metaldan  istifadə edilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

Sual 5 - 50

5. En kəsiyi dairə, kvadrat və ya üçbucaq şəklində olan nazik metal saplara deyilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

Sual 6 - 50

6. Texnologiya nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

Sual 7 - 50

7. Polad, alüminum, mis və latun pəstahlardan prokat və ya çəkmə üsulu ilə hazırlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

Sual 8 - 50

8. Prokat üsulu ilə prokat dəzgahlarında fırlanan vallar arasında uzun pəstahı sıxmaqla alınan məftilə deyilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

Sual 9 - 50

9. Metal lövhələrin və məftilin səthi çirkdən, rəngdən, pasdan  necə təmizlənir?

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 50

Sual 10 - 50

10. Marşrut xəritələri nə ucun lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

Sual 11 - 50

11. Nazik metal lövhələri birləşdirmə üsuluna aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

Sual 12 - 50

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

Sual 13 - 50

13. Başlıq va mildən ibarət olan bərkidici detallardır. Onlar yumşaq poladdan, misdan, alümindan, latundan hazırlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

Sual 14 - 50

14. Verilənlərdən biri təyyarə və gəmiqayırmada, körpü- salmada, metal məişət avadanlığının hazırlanmasında geniş istifadə olunur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

Sual 15 - 50

15. Reysmusla hansı əməliyyatları yerinə yetirirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

Sual 16 - 50

16. Verilənlərdən hansı elektrik enerji  mənbəyinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

Sual 17 - 50

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

Sual 18 - 50

18.

A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 50

Sual 19 - 50

19. Yüklənmiş hissəciklərin, yəni elektronların istiqamatli hərəkəti necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

Sual 20 - 50

20. Mişarlama qutusu nə ucun istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

Sual 21 - 50

21. Cərayan mənbayi nəyə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

Sual 22 - 50

22. Yanacaqdan va axar suyun gücündən əmələ gələn enerjini istehsalatda və məişətdə geniş ehtiyac duyulan elektrikə çevirən yerlər necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

Sual 23 - 50

23. Bunun vasitəsilə cərəyanın ötürülməsi zamanı itkini azaltmaq məqsədilə yüksək gerginlik yaradılır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

Sual 24 - 50

24. Kulinariya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

Sual 25 - 50

25. Çay ilk dəfə harda istifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

Sual 26 - 50

26. Hamar səth almaq ucun taxtanı hansı istiqamətdə yonmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

Sual 27 - 50

27. Qədim Çinlilər çayı nə məqsədlə içirdilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

Sual 28 - 50

28. İlk dəfə Avropaya çayı nə vaxt gətirdilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

Sual 29 - 50

29. İlk dəfə Avropaya çayı kimlər gətirdilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

Sual 30 - 50

30. Pərcim birləşməsi hansı nov birləşməyə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

Sual 31 - 50

31. Sadalananlardan hansılar buterbrod növləridir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

Sual 32 - 50

32. Çay bitkisi ilk dəfə Qafqazda nə vaxt əkilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

Sual 33 - 50

33. Qəhvə ağacının vətəni haradır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

Sual 34 - 50

34. Kakao ilk dəfə harada yaranıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

Sual 35 - 50

35. Kakaonu Cənubi Amerikadan Avropaya ilk dəfə nə vaxt gətiriblər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

Sual 36 - 50

36. Yumurtanın tərkibində əsasən hansı vitaminlər var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

Sual 37 - 50

37. Burğuların novləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

Sual 38 - 50

38. Əgər kolbasanın, mal ətinin və s. Üzərinə yumurta-süd qarışığını töküb sobada bişirsək, nə alınar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

Sual 39 - 50

39. İş zamanı düzgün oturuş qaydalarına aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

Sual 40 - 50

40. İynə və sancaqlarla iş zamanı barmaqları deşilmədən qorumaq üçündür. O, sağ əlin orta barmağının ölçüsünə görə seçilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

Sual 41 - 50

41. Biçmə zamanı ülgünün detallarını kontur boyunca nişanlayır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

Sual 42 - 50

42. Cuqun dəmirin ərintisidir və tərkibində karbon necə faizdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

Sual 43 - 50

43. Metrədən ölçülərin götürülməsi və həmçinin parçanın uzununu, enini ölçmək üçün istifadə edilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

Sual 44 - 50

44. Ütünün qızma temperaturu  pambıq və kətan parçalar üçün nə qədər olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

Sual 45 - 50

45. Ütünün qızma temperaturu  ipək və yun parçalar üçün nə qədər olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

Sual 46 - 50

46. Ütünün qızma temperaturu  sintetik parçalar üçün nə qədər olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

Sual 47 - 50

47. Verilənlərdən hansılar buterbrod növləridir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

Sual 48 - 50

48. Olcu alətlərinin novləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

Sual 49 - 50

49. Buterbrodun alman dilindən tərcüməsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

Sual 50 - 50

50. Kakonu Cənubi Amerikadan Avropaya ilk dəfə 1492-ci ildə hansı məhşur səyyah gətirib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Müəllimə Dəstək ” Kitabından

Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...
loading...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

70 şərh “Texnologiya MİQ (YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !