Texnologiya KSQ №2 IX Sinif

Texnologiya KSQ №2 IX Sinif
Adı:__________________ Soyadı:_____________________ Sinif:_________ Tarix:_________

1. Kağız yapışdırmaq necə adlandırılır?
a) kaşirləmə c) laminələmə d) inkrustasiya d) kombinəedilmiş
2. Metalın aşınmasının neçə üsulu var?
a) 2 b) 4 c) 3 d) 1
3. Metal səthinin bəzədilməsi üsullarından biridir:
a) mufel sobası c) rifləmə b) korroziya d) çekanka
4. Əlvan metallar hansılardır?
a) dəmir, mis, sink, polad, çuqun b) mis, sink, latun, alüminium c) mis, metal, latun, alüminium d) mis, dəmir, pas, latun, sink
5. Minaçəkmənin neçə üsulu var?
a) 2 b) 3 c)4 d) yoxdur
6. Əlvan metallardan olan məftillər hansıdır?
a) mis, latun, sink, nəbatatlı, polad b) mis, dəmir, çuqun, nəbatatlı, sink c) mis, alüminium, latun, sink, nəbatatlı d) mis, çuqun, alüminium, sink, latun
7. Təmələ çəkilmiş rəsmin bərkidilməsi neçə -⁰ temperaturda bişirilir?
a) 100-200⁰ c) 600-700⁰ b) 300-400⁰ d) 400-500⁰
8. Elektrik cərəyanının kimyəvi mənbəyi nədir?
a) element c) cərəyanlı element b) elektrod d) qalvanik element
9. Əlvan metaldan olan məmulatlar hansı üsullarla bəzədilir?
a) laklama, patinləşdirmə, anodlaşdırma, rifləmə b) laklama, patinləşdirmə, aşınma, rifləmə c) laklama, aşınma, rifləmə, oksidləşmə d) laklama, xromlama, minaçəkmə, gümüşləmə
10. Gümüşləmə zamanı istifadə olunan gümüşün əsas xassələri bunlardır
a) elektrik ötürücülüyü, qoruyuculuq b) elektrik ötürücülüyü, əksetmə qabiliyyəti, qoruyuculuq c) elektrik ötürücülüyü, əksetmə qabiliyyəti d) elektrik ötürücülüyü, əksetmə qabiliyyəti, xarici təsirlərə davamlılığı
11. XVII əsrdə polimenti nədən hazırlayırlardılar?
a) sabun, mum, kit piyi və yumurta b) sabun, mum, polad, mis, yumurta c) sabun, mis, yumurta, gil, mum d) yumurta, mis, əlvan metal, polad
12. Rifləmə əsasən hansı məmulatların bəzədilməsində istifadə olunur?
a) kiçik ölçülü məmulatların b) boru məmulatları c) qara rəngli məmulatların d) oduncaqdan olan məmulatların
13. Ev şəraitində üzlənmiş OYL-in səthini neçə üsulla üzləmək olar?
a) 1 b) 2 c) 3 d) olmaz
14. Lövhə səthlərinin qatran hopdurulmuş nazik pərdəli kağızla örtülmə prosesi hansıdır?
a) kaşirlənmə c) rifləmə b) laminələnmə d) təmizlənmə
15. Kimyəvi reaktivlərin təsiri ilə metaldan müəyyən səth örtüyünün çıxarılması üçün aparılan texnoloji əməliyyat hansıdır?
a) çekanla b) aşınma c) rifləmə d) zağlama

Düzgün cavablar:_________________
Düzgün olmayan cavablar:__________
Qiymətləndirmə:________________

Müəllif: Vüsalə müəllimə

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.