Загрузка...

Təsviri İncəsənət – Müəllimlərin işə qəbulu və Diaqnostik qiymətləndirmə imtahan sualları 2019

1. Həssas, mənəviyyat, hərəkət, kövrək hansı rəngə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

2. Yandan görünüş hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

3. Neçənci əsrlərdə Azərbaycanda saxsı məmulatların müxtəlif boyalarla bəzədilməsində şirüstü və şiraltı boyalardan istifadə olunurdu?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

4. Yunanca "daş""oyma" daş üzərində cızılmış təsvirlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

5. Özündən əvvəlki ....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

6. Neçənci əsrdə Azərbaycanda şirsiz keramika üzərində süjet tipli təsvirlərə rast gəlinir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

7. Bədbinlik, xiffət .....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

8. Mağara divarında və qaya üzərində kömürlə rəsm çəkilərkən, daşla cızılarkən yaranıb:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

9. Azərbaycanın hansı şəhərlərində istehsal olunan süjetli keramika diqqətəlayiqdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

10. Azərbaycan qrafika sənətinin banisi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

11. Azərbaycanın xalçaşünas rəssamı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

12. Orta əsrlərdə Azərbaycanda metal məişət əşyaları ilə yanaşı hansı incəsənət növündən geniş istifadə edilirdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

13. Azərbaycanın birinci qadın rəssamı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

14. Rəngi zəif və yüngül etmək üçün boyaya hansı rəng qatmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

15. Orta əsrlərdə Azərbaycanda hansı xalçaçılıq məktəbləri fəaliyyət göstərirdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

16. Simvolik naxışlara aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

17. Əsatir janrının mövzusu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

18. Orta əsrlərdə Azərbaycanda istehsal olunan xalçalar bədii xüsusiyyətlərinə görə hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

19. Kişi geyimini müəyyən et.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

20. Mömünə xatun məqbərəsi neçənci ildə tikilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

21. Orta əsrlərdə Azərbaycanda bədii xüsusiyyətlərinə görə istehsal olunan xalçalar içərisində hansı çoxluq təşkil edirdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

22. Landşaft nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

23. Mənzərə təsviri sənətin ....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

24. İstanbulun Türk və İslam əsərləri muzeyində saxlanılan Şirvan xalçası neçənci əsrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

25. Janr sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

26. Portretin neçə növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

27. İstanbulun Türk və İslam əsərləri muzeyində saxlanılan Qazax xalçası neçənci əsrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

28. Rəsmin neçə növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

29. Bunlardan hansı qısamüddətli rəsmdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

30. Berlin incəsənət muzeyinin Şərq bölməsində nümayiş etdirilən Şirvan xalçası neçənci əsrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

31. Qara rəngin rəmzi mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

32. Göy və yaşıl rəngin rəmzi mənası hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

33. Berlin incəsənət muzeyinin Şərq bölməsində nümayiş etdirilən Qazax xalçası neçənci əsrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

34. Ornamentin neçə növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

35. Modellərin hazırlanması üzrə mütəxəssis, geyim dizayneri, geyim obrazların yaradıcısı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

36. XIII yüzilliyə aid Türkiyədə saxlanılan ən qədim Azərbaycan xalçası hansı xalçaçılıq məktəbinə mənsubdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

37. Xalça üzərində insan təsviri yaratmış rəssam:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

38. "Məhəmməd Füzuli" , "M.F.Axundov", "Heydər Әliyev" , "Məmmədəmin Rəsulzadə", "Ana", "Atatürk" kimi əsərlərin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

39. Berlin incəsənət muzeyində saxlanılan XV yüzilliyə aid olan xalça hansı xalçaçılıq məktəbinə mənsubdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

40. Şüşə əşyalarının vətəni haradır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

41. Yusif quyudan çıxır. Gənc şahzadənin güllərlə portreti, qırx sütun sarayının divar rəsmləri hansı rəssama aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

42. Dövrümüzə qədər gəlib çatmış ən qədim Azərbaycan xalçası neçənci əsrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

43. Təpəgöz, div, simuruq, əjdaha hansı janra aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

44. İşıq kölgədən ilk dəfə istifadə etmiş və onun nəzəriyyəsini işləmiş ilk rəssam kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

45. Azərbaycanın hansı memarlıq abidələri bədii kaşılarla bəzədilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

46. "Bahar", "Müharibə vetranı", "Yaralı div", "Dəvə", "Qaçqınlar", "Döyüşkən quşlatr" əsərlərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

47. XVII əsr Avropa rənkarlığında realist istiqamətin əsasını qoymuşdur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

48. "Mən rəngkarlıqla bilavasitə yaradıcılıqüçün məşğul ola bilmirəm və heç vaxt bacarmamışam. Әtrafımızdakı həyatı, rus həqiqətləri məni çox düşündürür və narahat edir" kimi məşhur sözlər hansı rəssama aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

49. "David və Qoliaf", "Falçı", "Madonna ilə ilan", "Oğlan", "Balaca xəstə vanx", "Meduza Qarquna", "Musiqiçilər", "Meyvə səbəti ilə oğlan" kimi məşhur əsərlər hansı rəssama aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

50. Azərbaycanın hansı şəhərində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı tunc fiqurlar görkəmli yerlərdən birini tutmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

5 şərh “Təsviri İncəsənət – Müəllimlərin işə qəbulu və Diaqnostik qiymətləndirmə imtahan sualları 2019

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !