loading...

İş vərəqələri (KURİKULUM)

İş vərəqələri (KURİKULUM)

1. Buraxılmış sözləri yerinə yazmaqla fikirləri tamamlayın
1 .Baytar aqronom______________________sahələrində çalışır.
2. İnsan təbii sərvətləri avadanlıqların köməyi ilə_____________məhsula çevirir.
3. Çilingər duluzçu metallurq____________________sahələrində çalışır
2.Təsvir olunan problemin həll edilməsi üçün 4 təklif yazın

1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
4. ______________________________________
3.Ölkədə ərzaq çatışmazlığı nəyə səbəb olur?
Təsərrüfat və iş yerləri 2

1.Buraxılmış sözləri yerinə yazmaqla fikirləri tamamlayın
1. Hər hansı bir məhsulun istehsal edilməsi üçün_____________tələb olunur.
2. İstehsal prosesinə robot və komyuterlərin tətbiq edilməsi_________tələbatı
artırır
3. Elm ,təhsil__________________________qeyri istehsal sahələridir.
2.Təsvir olunan problemin həll edilməsi üçün 4 təklif yazın
1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________
4. _______________________________________
3.Ölkədə elm, təhsil və səhiyyənin güclü inkişafı nəyə səbəb olur?
Təsərrüfat və iş yerləri 3
1. Buraxılmış sözləri yerinə yazmaqla fikirləri tamamlayın

1 .Asiya,Afrika və Cənubi Amerika ölkələrinin əksəriyyətində işləyənlərin çoxu_____________________________________sahələrdə çalışır.
2. Avtomobilqayırma ,neft emalı_____________________istehsal sahələrinə
aiddir.
3.Xammal yeraltı sərvətlərdən____________və___________məhsullarından
əldə etmək olar.
2.Təsvir olunan problemin həll edilməsi üçün 4 təklif yazın
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
3.Ölkədə elm təhsil və səhiyyənin güclü inkişafı nəyə səbəb olur ?
Müəllif: Həmidə Ismayilova
558 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

Bu haqda nə düşünürsən?