loading...

Təhsil Qanuna aid testlər (I HİSSƏ)

1. Təhsil krediti dedikdə nə başa düşülür?

 
 
 
 
 

2. Təhsil haqqında sənədin ekvivalentinin müəyyən edilməsi proseduru necə adlanır?

 
 
 
 
 

3. Dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatmayan təhsil forması hansıdır?

 
 
 
 
 

4. ,Təhsil Məhsulu,  dedikdə nə başa düşülür?

 
 
 
 
 

5. Elektron, Telekommunikasiya, Proqram-Texniki vasitələr əsasında həyata keçirilən təhsil hansı təhsilalma formasına aiddir?

 
 
 
 
 

6. Təhsil müəssəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarına uyğunluğunun və onun statusunun müəyyənləşdirilib təsdiq edilməsi proseduru necə adlanır?

 
 
 
 
 

7. Biri Azərbaycan respublikasında əlavə təhsil istiqamətinə aid deyil:

 
 
 
 
 

8. Hansı təhsil pilləsində təhsilin təmayülləşməsi tətbiq olunur?

 
 
 
 
 

9. Ölkəmizdə məktəbəqədər təhsil neçə yaşından başlanır?

 
 
 
 
 

10. Ümumi təhsilin strukturunu göstərin:

 
 
 
 
 

11. Göstərilinən bəndlərin biri təhsil sahəsində dövlət siyasətinin prinsiplərinə aid deyil?

 
 
 
 
 

12. Təhsil sahəsində dövlət standartları dedikdə nə başa düşülür?

 
 
 
 
 

13. Təhsil sahəsində dövlət standartları hansı müddət üçün hazırlanır?

 
 
 
 
 

14. Hansılar dövlət təhsil standartlarının əhatə etdiyi sahələrdir?

1. Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsi
2. Təhsilin idarə olunması
3. Dərs vəsaitlərinin məzmunu və tərtibatı
4. Təhsilverənlərinkeyfiyyət göstəriciləri
5. Təhsili idarəetmə orqanlarının strukturu
6. Təhsilin maddi-texniki və tədris bazası
7. Təhsilverənlərin əmək haqlarının ödənilməsi formaları
8. Təhsilin məzmunu
 
 
 
 
 

15. Ayrı-ayrı təhsil pillələri və səviyyələri üzrə təhsilin məzmunu və mənimsənilmə qaydalarını nə müəyyən edir?

 
 
 
 
 

16. Azərbaycan respublikasının hansı təhsil formaları tətbiq olunur?

 
 
 
 
 

17. Azərbaycan respublikasınında təhsilalma formalarını seçin:
1. Formal
2. Əyani
3. Qeyri-formal
4. Qiyabi
5. Distant
6. Ənənəvi
7. İnformal
8. Sərbəst

 
 
 
 
 

18. Azərbaycan respublikasında mülkiyyət növünə görə belə təhsil müəssəsi mövcud deyildir?

 
 
 
 
 

19. Təsisçiləri əcnəbililər vəya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər olan təhsil müəssələrinin professor-müəllim heyyətinin hansı hissəsini Azərbaycan respublikasının vətəndaşları təşkil etməlidir?

 
 
 
 
 

20. Təsisçiləri əcnəbililər vəya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər olan təhsil müəssələrinin professor-müəllim heyyətinin hansı hissəsini Azərbaycan respublikasının vətəndaşları təşkil etməlidir?

 
 
 
 
 

21. Hansı hallarda Dövlət təhsil müəssələrinə xüsusi razılıq (lizenziya) müddətsiz verilir?

 
 
 
 
 

-Vaqif Mahmudovdan…
4. 056 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Əziz istifadəçi, sayta yardım etmək istəyirsinizsə saytdakı reklamlara klik edin !. Bununla siz saytın daimi olmasına öz töhfənzi vermiş olursunuz...

4 Şərhlər “Təhsil Qanuna aid testlər (I HİSSƏ)

Bu haqda nə düşünürsən?