Təhsil Qanuna aid testlər (I HİSSƏ)

  • Kateqoriyasız
 

Sual 1 - 21

Kateqoriyasız

1. Təhsil krediti dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 21

Sual 2 - 21

2. Təhsil haqqında sənədin ekvivalentinin müəyyən edilməsi proseduru necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 21

Sual 3 - 21

3. Dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatmayan təhsil forması hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 21

Sual 4 - 21

4. ,Təhsil Məhsulu,  dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 21

Sual 5 - 21

5. Elektron, Telekommunikasiya, Proqram-Texniki vasitələr əsasında həyata keçirilən təhsil hansı təhsilalma formasına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 21

Sual 6 - 21

6. Təhsil müəssəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarına uyğunluğunun və onun statusunun müəyyənləşdirilib təsdiq edilməsi proseduru necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 21

Sual 7 - 21

7. Biri Azərbaycan respublikasında əlavə təhsil istiqamətinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 21

Sual 8 - 21

8. Hansı təhsil pilləsində təhsilin təmayülləşməsi tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 21

Sual 9 - 21

9. Ölkəmizdə məktəbəqədər təhsil neçə yaşından başlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 21

Sual 10 - 21

10. Ümumi təhsilin strukturunu göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 21

Sual 11 - 21

11. Göstərilinən bəndlərin biri təhsil sahəsində dövlət siyasətinin prinsiplərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 21

Sual 12 - 21

12. Təhsil sahəsində dövlət standartları dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 21

Sual 13 - 21

13. Təhsil sahəsində dövlət standartları hansı müddət üçün hazırlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 21

Sual 14 - 21

14. Hansılar dövlət təhsil standartlarının əhatə etdiyi sahələrdir?
1. Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsi
2. Təhsilin idarə olunması
3. Dərs vəsaitlərinin məzmunu və tərtibatı
4. Təhsilverənlərinkeyfiyyət göstəriciləri
5. Təhsili idarəetmə orqanlarının strukturu
6. Təhsilin maddi-texniki və tədris bazası
7. Təhsilverənlərin əmək haqlarının ödənilməsi formaları
8. Təhsilin məzmunu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 21

Sual 15 - 21

15. Ayrı-ayrı təhsil pillələri və səviyyələri üzrə təhsilin məzmunu və mənimsənilmə qaydalarını nə müəyyən edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 21

Sual 16 - 21

16. Azərbaycan respublikasının hansı təhsil formaları tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 21

Sual 17 - 21

17. Azərbaycan respublikasınında təhsilalma formalarını seçin:
1. Formal
2. Əyani
3. Qeyri-formal
4. Qiyabi
5. Distant
6. Ənənəvi
7. İnformal
8. Sərbəst
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 21

Sual 18 - 21

18. Azərbaycan respublikasında mülkiyyət növünə görə belə təhsil müəssəsi mövcud deyildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 21

Sual 19 - 21

19. Təsisçiləri əcnəbililər vəya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər olan təhsil müəssələrinin professor-müəllim heyyətinin hansı hissəsini Azərbaycan respublikasının vətəndaşları təşkil etməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 21

Sual 20 - 21

20. Təsisçiləri əcnəbililər vəya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər olan təhsil müəssələrinin professor-müəllim heyyətinin hansı hissəsini Azərbaycan respublikasının vətəndaşları təşkil etməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 21

Sual 21 - 21

21. Hansı hallarda Dövlət təhsil müəssələrinə xüsusi razılıq (lizenziya) müddətsiz verilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 21


 

-Vaqif Mahmudovdan…

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.